Od září 2023 začalo na naší škole fungovat školní poradenské pracoviště v kompletním složení.

K dispozici všem žákům, učitelům ale i rodičům je nyní navíc k výchovné poradkyni a metodičce prevence, také školní psycholožka a školní speciální pedagožka.

Veškeré další informace jako kontakty, statut, pracovní náplně členů i plán práce celého ŠPP jsou v přílohách.

Zázemí pro pracovníky ŠPP jsme přes prázdniny vybudovali rekonstrukcí poslední volné  místnosti v 1. patře školy v bývalém "bytu školníka".

Zde pracovnice v domluvený čas také najdete.

Jsme rádi, že se nám podařilo tým doplnit o nové odborníky a již jejich krátké společné působení od začátku září se nám jeví jako velmi prospěšné pro všechny zúčastněné strany.

vedení školy

Přílohy:

Statut ŠPP - cíle a pracovní náplně pracovníků

Plán činnosti ŠPP 2023-2024

Informační leták pro rodiče - personální obsazení ŠPP - kontakty

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz