Základní škola Jilemnice, Komenského 288

… oficiální stránky školy

      V letošním školním roce budeme opět k informování žáků a jejich zákonných zástupců používat systém elektronické žákovské knížky (eŽK). Jedná se o systém, který umožňuje rodičům i žákům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu získávat informace o studiu svého dítěte na základní škole prostřednictvím internetu. Pro elektronickou žákovskou knížku na naší škole je použit program Bakaláři.
Nejdůležitější částí programu z pohledu žáků i rodičů jsou informace o průběžné klasifikaci žáků. Ta bude v elektronické podobě zatím naplňována pro žáky 4. – 9. ročníků (volitelně i nižších). Další informace o výuce (třídní kniha, rozvrh, suplování, akce školy, systém zpráv atd.) budou aktuální pro všechny ročníky. Papírové žákovské knížky zůstávají v platnosti a jejich formou budete i nadále omlouvat nepřítomnost dětí. Postupně v průběhu školního roku budou spuštěny pravděpodobně i další součásti programu, o kterých Vás budeme včas informovat. Přístup do eŽK budete mít Vy i Vaše dítě prostřednictvím společných přihlašovacích údajů (jméno, heslo). Hesla byla předána žákům současně s těmito informacemi. Do eŽK se vstupuje přes tyto webové stránky naší školy, kde najdete na záložce vpravo odkaz „Přehled klasifikace“ nebo přes odkaz Bakaláři na hlavní nabídkové liště. Po zadání svého přístupového jména a hesla lze vybírat z nabídkového menu systému. Přístupové heslo je možné uživatelem po přihlášení změnit. Prosím, zachovávejte své heslo v tajnosti. Pokud navštěvuje naši školu více vašich dětí, lze spojit více účtů pod jedno přihlášení (viz nástroje – spojení účtů). Je možné využít i mobilní aplikaci Bakaláři, kterou si do svého mobilního telefonu nebo tabletu můžete stáhnout z internetového obchodu.

 

Školní rok 2019/2020 zahájíme v pondělí 2. září 2019  v 7.50 h ve třídě.  Třída 6.B se nalézá v 1. patře vlevo vedle sborovny. Třídu 6.A najdete ve 2. patře druhá třída vlevo od knihovny.

Vše bude pro nové žáky viditelně označeno. V pondělí se ještě nemusejí žáci přezouvat. Ve třídě se seznámí se svou novou třídní učitelkou a učitelem a novými spolužáky. Budeme si asi hodinu povídat,  projdeme se po škole, ukážeme si jídelnu Scolarest a kolem 9. h se rozejdeme domů.

V úterý 3. září 2019  bude žákům přidělena šatní skříňka. Tu je každý žák povinen zamykat svým visacím zámkem. Doporučujeme koupit zámek Fab, protože levnější zámek může někdo snadno odemknout. Žák si do skříňky ukládá přezůvky a své oblečení. Pro případ, že si žák někdy zapomene klíček od zámku doma, je dobré mít druhý rezervní klíček u své třídní učitelky, aby nemusel chodit ve škole bos.

V úterý si již žáci přinesou přezůvky a psací potřeby. Dostanou různé materiály pro sebe i pro rodiče, seznámíme se se školním řádem.  Budeme pracovat asi do 12 h. Poté mohou žáci odejít na oběd. Na oběd přihlašují dítě rodiče Scolarestu.

Obědy se vydávají od 11 h do 14 h. Je třeba zakoupit u vedoucí Scolarest kartu, na kterou si rodiče vkládají peníze a dítě ji pak u pokladny předloží a je mu z ní odečtena cena za oběd. Tato karta slouží žákům také pro otvírání vchodových dveří školy. Novým žákům bude v ředitelně nahrán na tuto kartu přístupový kód.

Ve středu 4. září 2019 již zahájíme výuku podle rozvrhu, který žáci obdrží v úterý a bude na www. komebnskeho288.cz.  Učebnice vydá žákům vždy příslušný učitel pro daný předmět během své první hodiny tohoto školního roku. Více informací dostanou žáci v úterý.

V pondělí 9.září od 17 hod proběhne informativní schůzka pro rodiče i žáky ohledně ekologického kurzu na Rýchorách.

Přihlášku do školní jídelny lze zařídit již tento týden v Scolarestu v budově Sevastopolu naproti hlavní budově – do jídelny je nutné zajít osobně. Karta ke vstupu do budovy školy a zároveň na obědy se vydává oproti záloze cca 200 Kč.

Prosíme rodiče o vyplnění vstupního formuláře.

Těšíme se na shledanou v pondělí 2. 9. 2019!

Mgr. Markéta Petřivá (6.A), Mgr. Milan Půlpán (6.B)

Provoz školní družiny bude zahájen již v pondělí 2. 9. 2019, kdy bude otevřena do 12 hodin. Hned tento první den také děti obdrží závaznou přihlášku – zápisový lístek. V úterý budou přihlášky shromážděny a provoz bude probíhat již podle školního rozvrhu: ranní provoz 6:45 – 7:30 hodin, odpolední vždy po skončení výuky nejpozději do 16:30 hodin.

Kapacita školní družiny činí 90 žáků rozdělených do 3 samostatných oddělení:

  1. oddělení K. Jandurová – pro děti z 2. B a 4. ročníku
  2. oddělení M. Esenderová – pro děti z 1. a 3. třídy
  3. oddělení L. Krausová – pro děti z 2. A a 3. třídy

Všechna oddělení jsou umístěna v prostorách nové budovy Pavilonu.

Vyučování začíná v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 – třída v budově školní jídelny SCOLAREST (za hlavním vchodem vpravo po schodech dolů a potom vlevo po železných schodech do 1. patra). První den se nemusíme přezouvat.

Třídní schůzka rodičů se bude konat dne 2. září 2019 v 8:30 hodin v naší třídě (propisovací tužku s sebou). O děti bude v této době postaráno ve školní družině.

Vyučování:

Úterý 3. 9. – středa 4. 9. 2 vyučovací hodiny (7:50 – 9.30) + svačina do 9:45

– do oběda (do 11:00) budou děti ve školní družině

– společný oběd s třídní učitelkou a s paní vychovatelkou (11:00 – 11:30)

Od čtvrtka 5.9. bude vyučování již podle rozvrhu – 4 vyučovací hodiny + školní družina.

První dva týdny budeme chodit na oběd v 11:15.

Od 16. 9. po 4. vyučovací hodině v 11:30.

     Slavnostní zahájení školního roku  2019/20 proběhne v pondělí        2. září 2019.
Všichni žáci se setkají se svými třídními učiteli v 8:00 hodin v kmenových třídách.
Pokyny pro nově vytvořené třídy a pro třídy se změnou místa vyučování nebo třídního učitele:
V budově Scolarestu  (č. p. 103)
1. : paní učitelka Sedláčková      –   1. patro
V budově Pavilonu I. stupně (č. p. 101)
5. A: paní učitelka Bucharová      –   1. patro
V této budově se nacházejí také tři oddělení školní družiny:
1. oddělení – p. vychovatelka Jandurová  (2.patro)
2. oddělení – p. vychovatelka Esenderová   (3. patro)
3. oddělení – p. vychovatelka Krausová     (3. patro)
Hlavní budova:
4. A: p. učitelka Matoušková –
třída č. 3 (přízemí)

4. B: p. učitelka Hrubcová    – třída č. 2 (přízemí)
6. A: p. učitelka Petřivá       – třída č. 15 (2. patro)
6. B: p. učitel Půlpán           – třída č. 8 (1. patro)
Úvodní porada pedagogického sboru:  pondělí 26. 8. 2019 ve sborovně školy.
Všem žákům, rodičům, učitelům i  přátelům naší školy přejeme úspěšný školní rok 2019/20.
ředitelství školy
Právnická osoba: Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace
Kontaktní údaje: PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy, tel. 481 544 382, strukturované životopisy zasílejte na: centrum@komenskeho288.cz
Pracovní pozice 1. učitel/ka  1. stupně na pozici druhý pedagogický pracovník do třídy s více žáky se SVP, úvazek 0,5,
možnost doplnění úvazku několika hodinami ve třídách 1. stupně do výše úvazku cca 0,75
2. učitel/ka 2. stupně – Fy, Pč, Hv – úvazek 1,0
3. dva asistenty pedagoga/školní asistenty  na úvazek 0,75 a 0,50, případně kratší.
Specializace: předpoklady podle z. č. 563/2004 Sb.
Termín nástupu: od 1. 9. 2019

SKM_C25819062513050Tak jako v předešlých letech i letos proběhl na naší škole sběr starého papíru, kartonu a tetrapakových obalů od nápojů. Podařilo se nám vybrat více než 15 tun papíru a asi 17 tisíc kusů tetrapaků. Podrobný přehled toho, jak se do sběru zapojili jednotliví žáci, je k dispozici u jejich třídních učitelů. Protože vstoupil v platnost nový zákon na ochranu osobních údajů, již není možné tento seznam zveřejnit prostřednictvím webových stránek.

Ve školní soutěži o nejlepší třídu ve sběru papíru zvítězila na prvním stupni školy třída 4.A, na druhém stupni třída 6.A. Žáci těchto tříd obdrží peněžní odměnu, kterou si budou moci společně užít. Nejlepší sběrači jednotlivci papíru i tetrapaků budou odměněni formou peněžní poukázky do Papírnictví Dušan Morávek v Jilemnici.

Za pomoc při sběru děkuji všem dětem, rodičům, prarodičům i známým. Peníze, které získáváme prodejem starého papíru, využíváme k nákupu nejrůznějších pomůcek pro výuku dětí.

Archiv

eu
Základní certifikát společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Vedení školy:
PaedDr. Václav Korbelář - ředitel
Telefony:
481 544 382 - ředitelna
606 794 962 - ředitelna mobil
481 544 374 - sborovna školy
728 546 707 - sborovna mobil
481 544 572 - Eurest
E-mail:
centrum@komenskeho288.cz
Web:
www.komenskeho288.cz
Adresa:
Komenského 288, Jilemnice, 51401
Kde nás najdete: mapa

dsc07289 dsc06889 img_1032 dsc07501 dsc06350 img_1536 img_2758 dsc02622 img_1716 img_4466 dsc06952 dsc07460 dsc00236 46547586

Zvonění


0. hod: 07:00 - 07:45
1. hod: 07:50 - 08:35
2. hod: 08:45 - 09:30
velká přestávka
3. hod: 09:50 - 10:35
4. hod: 10:45 - 11:30
5. hod: 11:40 - 12:25
6. hod: 12:35 - 13:20
7. hod: 13:30 - 14:15
8. hod: 14:25 - 15:10
9. hod: 15:20 - 16:05

Kalendář

Říjen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Zář    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
TOPlist
logo_pilotni
tj
eu
eu-ucebna
multiucebna