Základní škola Jilemnice, Komenského 288

… oficiální stránky školy

Minulý týden došlo v naší škole k velmi nepříjemné události. U jednoho žáka jsme zajistili větší množství návykové látky – marihuany. Škola tuto událost řešila podle stanovených pravidel: věc oznámila policii a oddělení OSPOD Jilemnice. Policie ČR provedla šetření a výslech žáka. Do vyhledávání návykových látek ve školní budově byl povolán i policejní pes. Další návykové látky nebyly v žádných prostorách školy zjištěny a podle výslechů nebylo potvrzeno užívání nebo distribuce této látky mezi žáky školy.
V rámci preventivního programu školy jsme celou situaci rozebrali se všemi žáky druhého stupně při třídnické hodině. Následovat budou i další preventivní akce zajišťované jinými organizacemi.
Vás, rodiče, chceme ujistit, že naší prioritou je budování bezpečného prostředí pro všechny žáky. Zajišťujeme preventivní programy zaměřené na utváření zdravých vztahů ve třídě. Se žáky o ožehavých tématech diskutujeme při třídnických i jiných hodinách, máme aktivní metodičku školní prevence, která vhodné programy zajišťuje a na kterou se může také každý obrátit.
Milí rodiče, děkujeme vám za dosavadní spolupráci i důvěru. Budeme rádi, pokud se na nás budete i nadále obracet s informacemi nebo podezřeními, s nimiž se Vám děti doma svěří.
Prosíme, všímejte si, s kým se vaše děti mimo školu stýkají, kontrolujte více jejich volnočasové aktivity a to, za co utrácí kapesné nebo peníze na svačinu. Bohužel i v okolí škol si děti lehce opatří energetické drinky, cigarety a dokonce i alkohol. (Pokud výše uvedené konzumují mimo školní budovu, nemůžeme účinně zasáhnout.)
Prosíme Vás, promluvte si s dětmi o těchto „lákadlech“ a společně se pokusme na děti co nejvíce zapůsobit a vést je ke zdravému způsobu života.
Naší snahou je vše řešit otevřeně, vstřícně a ve prospěch našich žáků  – Vašich dětí.

Za vedení a všechny pracovníky školy        PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy

Image result for Tonda ObalV úterý k nám do školy přijela návštěva, navštívil nás Tonda Obal. Tonda Obal na cestách je název environmentálního programu, se kterým k nám přijeli pracovníci firmy EKO-KOM z Liberce. Během dopoledne se žáci prvních až sedmých tříd seznámili s principy třídění odpadu, se způsoby recyklace a opětného využití vytříděného odpadu. Cílem tohoto programu je posílit u žáků vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadu. Věřím, že se tímto zajímavým interaktivním programem podařilo stanovený cíl naplnit.

ScolarestVážení rodiče,
od 1.3.2020 dojde k úpravě pokladního systému na provozovnách Scolarest-zařízení školního stravování a již nebude možné čerpat konzumace do mínusu.
Prosíme o doplnění kont a včasného nabíjení kreditu na stravovacích kontech vašich dětí. V případě nedostatku financí na kontě, nebude oběd vydán.
Ke sledování zůstatku prosím využívejte naše stránky mujscolarest.cz
V případě, že nemáte zaktivované, kontaktujte paní Libuši Paulů: tel. 731 438 102 email: zr.0430@scolarest.cz

Začátek února znamená každoročně pro jilemnické základní školy zahájení dalšího ročníku česko-holandské výměny. A tak jsme i letos u nás přivítali na třicet holandských studentů, kteří prožili pět dní v rodinách vybraných žáků 8. a 9. ročníků.

Program byl tradičně nabitý zajímavými aktivitami, výlety a exkurzemi. Úterní dopoledne strávili studenti z Holandska v ZŠ Komenského, kde na ně čekala virtuální cesta za vyhynulým tasmánským tygrem, výměna informací o České republice a Nizozemí a vzájemné poznávání prostřednictvím her zaměřených především na komunikaci v anglickém jazyce. Odpoledne pak Holanďani navštívili harrachovské sklárny, zatímco hostitelské rodiny si připravovaly večerní program.

Ve středu jsme už zase všichni společně navštívili Prahu. Každoroční výlet byl trochu mimořádný tím, že se nám po dlouhé době podařilo zvládnout všechny naplánované atrakce od zastávky ve svatovítském chrámu na Pražském hradě přes polední slavnostní výměnu stráží a skupinové focení u Karlova mostu až po odbíjení staroměstského orloje s promenádou apoštolů. Počasí bylo samozřejmě chladné, slunce se na nás z mraků usmívalo jen sporadicky, ale nikomu to nevadilo, protože intenzivní sněhové přeháňky slibovaly hezký čtvrteční zážitek.

Následující den se nesl ve jménu radovánek na sněhu. Holandští studenti, kteří většinou stáli na lyžích poprvé v životě, nejprve absolvovali dopolední výuku v lyžařské škole, odpoledne už ale neohroženě vyrazili na svahy Kněžického vrchu. Ty pak vesele brázdili bezmála do zavírací doby vleku – nejprve na lyžích, později hlavně na plastových podsedácích.

V pátek jsme se znovu sešli ke společným aktivitám, tentokrát ovšem v jilemnické sportovní hale, kde si smíšené česko-holandské týmy postupně vyzkoušely florbal, kin-ball a netradiční basketball. Odpolední program byl opět individuální: někdo se vydal nakoupit suvenýry, někdo na procházku a někdo ještě vyrazil na Benecko zařádit si při sjezdu na gumových duších. A pak už jen rychle na večeři, rozloučit se a začít si pomalu zvykat na češtinu.

Společně prožité chvíle nás sblížily, a tak stejně jako každý rok provázely odjezd holandských kamarádů slzy. Naštěstí se můžeme těšit na květnové shledání v Borgeru!

Z pohledu organizátorů proběhl letošní výměnný pobyt v klidu, bez jakýchkoli závažnějších komplikací. Velký dík za to patří rodičům, kteří se s velkým nasazením starali o pohodu vlastních dětí i hostů. A z pohledu účastníků? Troufám si říci, že byli také velice spokojení, i když každý z nich musel vystoupit z komfortní zóny a poprat se s vlastními limity, ať už jazykovými nebo povahovými. Většina se s touto výzvou vypořádala se ctí a z česko-holandského programu si odnáší nejen hezké zážitky, ale také větší sebevědomí.

A ještě pohled z druhé strany: Letošní výměna a návštěva žáků z Holandska byla úžasná. Jako minulý rok, tak i letos se to neobešlo bez pár malých problémů a několika černých oveček, ale i tak to byl skvělý týden a jsem za něj opravdu ráda. :-) Adéla Brejchová, 9. B

Fotky budeme postupně přidávat sem :-)

Žáci druhé třídy už podruhé v tomto školním roce navštívili keramickou dílnu v DDM Pelíšek ve Vrchlabí. Pokaždé si zde vytvoří pěkný dárek, kterým mohou udělat radost někomu blízkému. Po posledním úspěchu s vánoční rybičkou se děti pustily do výroby dárku pro maminky. I díky lektorkám keramiky děti pracují opravdu samostatně od vyválení hlíny až po finální glazování výrobku. Pracují s chutí a výsledek je vždy zdařilý. Malé šikovné dětské ruce dokážou obdarovaného určitě potěšit.

Foto zde:

20200131_130541V rámci spolupráce s firmou BOVYS, která je naším dodavatelem ovoce a mléčných výrobků v projektu Ovoce a Mléko do škol,  měli naši žáci  možnost stejně jako v loňském roce ochutnat několik druhů exotického ovoce. V letošním roce ochutnávali celkem devět druhů ovoce pocházejícího z blízkých i dalekých krajin. U všech druhů podle dodané mapy podrobně lokalizovali krajinu, odkud ovoce pochází nebo kde se v současné době pěstuje. Naši učitelé i žáci se této příležitosti chopili velmi vhodnou praktickou formou. Žáci ochutnávali nejen některé známé druhy ovoce jako kiwi, mango nebo avokádo, ale i druhy, které se běžně v našich obchodech nekoupí – například exotické ovoce Physalis nebo Pitaya.  Ke každému druhu jsme obdrželi speciální informační letáček o daném ovoci a každá třída měla vše připravené podle počtu žáků v samostatných přepravkách.
Z přiložených fotek ve fotogalerii je vidět, že žáky tato aktivita zaujala a snad  přispěla i k rozšíření jejich poznatků, které se jim budou jistě hodit i v praktickém životě.
Pracovní listy k jednotlivým druhům ovoce jsou zde.
Několik fotografií z ochutnávky ve třídě 6.B je zde.

Zeměpis  V úterý 28. ledna se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Tradiční zeměpisné soutěže se v letošním školním roce zúčastnilo 12 žáků z II. stupně ve třech kategoriích – A, B a C.

Postup do okresního kola vybojoval za šesté třídy jediný zástupce Jan Prokeš, ze sedmých tříd postupuje Victoria Goryushkina a Lucie Knittelová a z osmých+devátých ročníků si nejlépe vedli Nela Křížková a Tomáš Sucharda. Děkuji všem kdo přišli po úterní výuce poměřit své znalosti a dovednosti a postupujícím přeji mnoho úspěchů v navazujícím okresním kole.

Okresní kolo se uskuteční ve středu 26. února.

Výsledky školní kolo

scio obrázek

Jako každoročně použila naše škola pro ověření výsledků vzdělávání našich žáků celostátní testování od společnosti SCIO. Využíváme ho pro testování  žáků v šestých a devátých ročnících. Po letošním kole testování, které proběhlo na podzim 2019, jsme se stejně jako vloni obdrželi skvělou zprávu: naši školu navštěvuje žák nebo žákyně, který/á dosáhl/a nejlepšího výsledku v kraji.
V letošním testování tohoto mimořádného studijního úspěchu dosáhla Karolína Špicarová, žákyně 6. ročníku, která měla výborné výsledky – téměř 100% úspěšnost nejen v testech matematiky a českého jazyka, ale mimořádného ocenění v rámci celého Libereckého kraje dosáhla v testu obecně studijních výsledků, kde jí patří vynikající 3. místo mezi několika stovkami testovaných žáků.
Za vedení školy Karolíně gratulujeme a děkujeme za vzornou a svědomitou školní práci, kterou tímto výsledkem korunovala. Poděkování patří i rodičům, kteří vytvářejí podmínky pro její školní práci, a učitelům, kteří se jí na bývalé a nyní i naší škole věnovali a věnují.
Ocenění SCIO 2020

štafeta biatlonDo reprezentace Libereckého kraje na hrách IX. Zimní olympiády dětí a mládeže, která se konala od 19. 1. do 24. 1. 2020 v Karlovarském kraji, se probojovalo celkem šest našich žáků. Nejvíce – čtyři zástupce měla naše škola v biatlonu, jednoho zástupce mezi lyžaři klasiky a jednoho mezi závodníky v lyžařském orientačním běhu. Už jen vybojovat si účast na ZODM je v Libereckém kraji velmi náročné, protože v každé disciplíně ho reprezentují pouze dva nejlepší sportovci. Velké poděkování za přípravu těchto závodníků patří trenérům oddílů Klubu biatlonu, ČKS SKI a OB Jilemnice.
Výsledky našich žáků:
Biatlon
JOHNOVÁ NELA
2. a 4. místo ve sprintu na 4 km volnou technikou a 1. místo ve štafetě LK na 3×2 km – kategorie dívky r. 2006
BUŠTOVÁ LINDA – 6. a 9. místo v závodech ve sprintu na 4 km volnou technikou a 1. místo ve štafetě LK na 3×2 km – kategorie dívky r. 2005
PLECHÁČ PATRIK – 2 x 4. místo v závodech ve sprintu na 4 km volnou technikou a 7. místo ve štafetě LK na 3×2 km – kategorie chlapci r. 2006
SUCHARDA TOMÁŠ – 7. a 8. místo v závodech ve sprintu na 4 km volnou technikou a 7. místo ve štafetě LK na 3x2km – kategorie chlapci r. 2005

Běh na lyžích
SALABA JAKUB
– 4. místo na 3 km volně, 7. místo na 3 km klasicky a 1. místo ve štafetě LK na 6×1,5 km – kategorie chlapci r. 2006

Lyžařský orientační běh
SALABA DAN
– 5. místo v závodě na krátkou trať a 11. místo v závodě ve sprintu, kategorie chlapci r. 2005

Všichni účastníci svými výbornými výsledky přispěli i k vítězství Libereckého kraje v celkovém hodnocení krajů.

Letošních her ZODM v Karlovarském kraji se ve 12 sportech zúčastnilo přes 1 300 závodníků a o medaile se bojovalo celkem ve 33 disciplínách.

Všem patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy i města Jilemnice a závodníkům, kteří získali olympijskou medaili, i gratulace za mimořádný výsledek.

Archiv

eu
Základní certifikát společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Vedení školy:
PaedDr. Václav Korbelář - ředitel
Telefony:
481 544 382 - ředitelna
606 794 962 - ředitelna mobil
481 544 374 - sborovna školy
728 546 707 - sborovna mobil
481 544 572 - Eurest
E-mail:
centrum@komenskeho288.cz
Web:
www.komenskeho288.cz
Adresa:
Komenského 288, Jilemnice, 51401
Kde nás najdete: mapa

dsc06952 dsc02089 img_1536 dsc06350 img_1716 dsc00236 dsc03343 img_4466 dsc02622 img_2758 dsc07289 img_1032 img_4628 46547586

Zvonění


0. hod: 07:00 - 07:45
1. hod: 07:50 - 08:35
2. hod: 08:45 - 09:30
velká přestávka
3. hod: 09:50 - 10:35
4. hod: 10:45 - 11:30
5. hod: 11:40 - 12:25
6. hod: 12:35 - 13:20
7. hod: 13:30 - 14:15
8. hod: 14:25 - 15:10
9. hod: 15:20 - 16:05

Kalendář

Duben 2020
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
TOPlist
logo_pilotni
tj
eu
eu-ucebna
multiucebna