I žáci 9.B třídy slavili Den Země. V letošním roce však nebyli jen účastníky, ale dokonce se na přípravě a realizaci oslav sami podíleli. Ve spolupráci s MAS „Přiďte pobejt“ připravili v areálu Sokolského parku v Jilemnici osm zastavení tzv. malého okruhu určeného žákům 3. a 4. tříd. Program opakovali dvakrát. V pátek 19. dubna pro žáky ze škol z blízkého okolí a v pondělí 22. dubna pro žáky jilemnických škol.   Deváťáci se snažili vytvořit pestrý program zahrnující různá témata spojená s přírodou. Zabývali se ptáky, pavouky i mravenci, připomněli přemnožené lýkožrouty, objasnili strategie živočichů, pomocí kterých přečkávají zimu. Připravili běžné ale méně známé jarní rostliny, vysvětlovali, jak se zachovat v případě, že se setkáme s poraněným nebo týraným zvířetem. Na jednom ze stanovišť zdůraznili význam spolupráce při plnění společných úkolů.   I přes chladné a nevlídné počasí se program vydařil. Třeťáci a čtvrťáci s chutí a nadšením plnili úkoly, deváťáci trpělivě a ochotně sdělovali informace a vysvětlovali úkoly. Všichni společně strávili hezké chvíle a těší se na další podobné aktivity. FOTO A VIDEA

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz