Ocenění pana učitele Z. Vejcla

Náš současný kolega, bývalý dlouholetý ředitel naší školy Mgr. Zdeněk Vejcl obdržel při slavnostním setkání vybraných pedagogických pracovníků ze škol a školských zařízení celého Libereckého kraje významné ocenění „Za dlouhodobou pedagogickou činnost“.

Slavnostní setkání vybraných pedagogů se uskutečnilo pod záštitou náměstka hejtmana pro školství, mládež a tělovýchovu pana Jiřího Čeřovského dne 30. března 2023 v prostorách multimediálního sálu Krajského úřadu LK.

„Role pedagoga je v dnešní době velmi významná. Pro žáky je učitel jistým vzorem, musí umět předat vědomosti, zároveň dobře motivovat ke vzdělávání a pomoc se zorientovat v dnešní nelehké době. Jsem rád, že můžeme prostřednictvím slavnostního předání ocenění poděkovat nejlepším pedagogům našeho kraje. Již samotná nominace na ocenění ukazuje, že práci těchto pedagogů oceňuje i jejich okolí,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Každý oceněný pedagog obdržel dar v podobě umělecky zpracované dvojice sklenic symbolizující nekonečné přelévání vědomostí a dovedností jako základní princip vzdělávání.

Našemu milému kolegovi k ocenění z celého srdce gratulujeme.

Stručný popis jeho pedagogické dráhy je uveden zde v příloze -  Návrh na ocenění pana Z. Vejcla

Několik fotgrafií z ocenění je zde.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz