V průběhu měsíců října a listopadu proběhlo na naší škole opět tradiční testování žáků 6. a 9. ročníků testy od společnosti SCIO. Zatímco pro šesťáky to byly většinou první zkušenosti s tímto způsobem zjišťování vědomostí, pro žáky devátých tříd to byla jedna z posledních možností si vyzkoušet tento typ testů před podobnými, které je budou čekat u přijímacích zkoušek na střední školy. Testování proběhlo z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Všechny naše třídy ve srovnání s dalšími desítkami škol obstály a dosáhly nadprůměrných výsledků. V příloze je porovnání výsledků žáků naší školy s ostatními zúčastněnými školami a třídami. Hlavním ukazatelem úspěšnosti je hodnota tzv. percentilu (udává, kolik procent žáků dosáhlo horších výsledků). Z jednotlivců (všichni žáci se mohou podle přidělených hesel podrobně seznámit se svými výsledky, hodnocením a doporučeními) stojí za zveřejnění a udělení pochvaly výkony nejlepších žáků: A. Jelínkové a L. Štolfové (obě 6.A), D. Čermáka, M. Erlebacha, M. Kolmanové, A. Krafkové, A. Slavíčkové (nejlepší výsledek z 6. ročníku) i R. Tuláčka (všichni 6.B). Z devátého ročníku nejlepší výsledek dosáhla J. Laštovková z 9.A. Další mimořádné výsledky: M. Křížek (9.A), A. Horáková, V. Oždian, J. Prokeš, A. Šišková a K. Špicarová (všichni 9.B). Věříme, že naši žáci zúročí své zkušenosti v budoucnu, deváťáci zejména při přijímacím zkouškách.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz