Uvádíme aktuální informace k uzavření školy pro prezenční docházku některých tříd z důvodu zvýšení epidemiologického rizika onemocnění covid 19.

 1. Karanténa - bohužel vzhledem ke kontaktu s covid pozitivním spolužákem, ke kterému došlo v minulém týdnu skoro v každé třídě, byla prostřednictvím KHS nařízena výše uvedeným třídám karanténa.
  Všechny podrobnější informace ke karanténě jsou uvedeny v přiloženém materiálu KHS.
  Vzhledem k možnosti absolvovat ověřovací PCR test pro bezpříznakové osoby 5. – 7. den od posledního kontaktu (většinou z konce minulého týdne) jsme domluvili prostřednictví MMN v Jilemnici mimořádný termín k přetestování všech žáků uvedených tříd.
  Termíny tohoto testování jsou v dopise KHS a jsou stanoveny na tyto dny:
  středa 8. 12. 2021:
  6A - 10,00hod, 6B - 10,10hod, 7A - 10,20hod, 7B - 10,30hod, 5. třída - 10,40hod a 2A - 10,50hod.
  čtvrtek 9. 12. 2021: 8A - 9,45hod, 8B - 10,00hod, 9A - 10,10hod, učitelé - 10,20hod.
  V případě negativního výsledku tohoto testu by se žáci mohli vrátit do školní výuku již následující pondělí. Výsledek negativního testu vezměte, prosím, v pondělí svému třídnímu učiteli (stačí i v elektronické podobě – Tečka).
  V případě, že se žák tohoto testování nezúčastní, musí si zajistit PCR test samostatně nebo být celých 14 dní v karanténě, tj. do 16. /17. 12. 2021.
  Prosíme všechny rodiče, aby využili tohoto ověřovacího testu a v uvedený čas se podle přiložených pokynů dostavili se svým dítětem k odběrovému místu před MMN, případně dle věku a vašeho zvážení poslali dítě samotné. Škola ani třídní učitelé toto testování organizačně nezajišťují.
  KHS doporučuje provedení tohoto testu i očkovaným žákům i těm po nemoci covid.

V době karantény by žáci měli omezit veškeré volnočasové aktivity (kroužky, ZUŠ…).

        2. Distanční výuka

Pro všechny žáky uvedených tříd platí povinnost zapojit se do distanční výuky.
Tato výuka začne od úterý 7. 12. a zatím ji plánujeme do pátku 10. 12. 2021.
Rozvrhy hodin online výuky prostřednictvím Google Meet jsou v příloze.
Upozorňujeme žáky, že součástí výuky jsou i hodiny offline, kdy by měli pracovat na zadaných úkolech podle Google Učeben.

Vzhledem k pracovní neschopnosti z důvodů této nemoci nebude zajištěna online výuka p. učitelek Šulcové, Petřivé a Plecháčové. Pokud se jejich zdravotní stav zlepší zadají práci pro své třídy do Google učeben. Doufáme, že tento stav bude trvat skutečně jenom omezenou dobu.

        3. Ošetřovné

Pro žáky do 10 let věku je možné zažádat OSSZ o finanční příspěvek na ošetřování člena rodiny. Formulář si stáhněte z webu OSSZ, vyplňte a potvrzení o uzavření školy Vám vydáme ve škole.

Připomínám některé drobné odlišnosti informací pro třídy 1. stupně, které také spadly do karantény - 2.A a 5. třídu. Prosím, zde se řiďte pokyny svým třídních učitelek.

Dále připomínám, že dnešní informace KHS se nevztahují na žáky 9.B třídy, která je v karanténě již od pátku. Platí pouze rozvrh distanční výuky.

Omlouvám se, ale poslední a podstatné informace od KHS jsem obdržel cca v 16hodin.
Vše následně přeposílám.

Všichni doufáme v lepší situaci v příštím týdnu a věříme v opětovný návrat k prezenčnímu vzdělávání.

Václav Korbelář, ředitel školy

Příloha - informace KHS pro každou třídu zvlášť:

zš komenského jilemnice 9.A

zš komenského jilemnice 8.B

zš komenského jilemnice 8.A

zš komenského jilemnice 7.B

zš komenského jilemnice 7.A

zš komenského jilemnice 6.B

zš komenského jilemnice 6.A

zš komenského jilemnice  5.třída

zš komenského jilemnice 2.třída

Rozvrh distanční výuky:

rozvrh distanční výuky s vyznačenými online hodinami

Rozhodnutí KHS LK:

zs_komenskeho_jilemnice-komenskeho_288 priloha_

zs_komenskeho_jilemnice-komenskeho_288-Harracha_101

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz