V tomto týdnu jsme obdrželi analytickou zprávu s výsledky srovnávacího testování vědomostí žáků šestých ročníků, které organizuje firma SCIO. Je pro nás velmi potěšitelným zjištěním, že jak ve vědomostech z českého jazyka, tak i z matematiky patří naši šesťáci k výrazně lepší polovině testovaných žáků. V českém jazyce má naše škola lepší výsledky než 60% zúčastněných škol a v matematice máme dokonce lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. V obou testech jejich výsledky odpovídají úrovni jejich studijního potenciálu, který byl hodnocen třetím testem obecných studijních předpokladů. Výtah z analytické zprávy včetně několika grafů je v příloze – Výsledky SCIO – 6. třída – analytická zpráva

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz