Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno, a to na pondělí 27. 5. 2024.  

Během tohoto ředitelského volna bude pro děti 1. - 4. třídy, které nemohou zůstat doma, zajištěn program ve školní družině (7 - 15 hodin) pod dohledem školních asistentek (případný nástup do ŠD nejpozději do 8:00 hodin v budově Pavilonu). Program bude přizpůsoben dle počasí a dle počtu přihlášených dětí (dopoledne výuka a sportovní program, oběd ve školní jídelně, odpoledne vycházka, hry ve družině). Přihlášení do družiny proveďte na uvedeném odkazu Přihláška nejpozději do středy 22. 5. 2024. Odpolední školní aktivity dětí (atletický kroužek) jsou zrušeny. Děkuji za pochopení.

PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz