Shakespearovské slavnosti v 9.A

Od poloviny měsíce března jsme se v rámci výuky literatury zabývali renesančním písemnictvím. Mezi světovými velikány jsme neopomněli labuť avonskou - Williama Shakespeara. 

Poté, co jsme se seznámili s jeho životopisem a tvorbou obecně, si dobrovolné skupinky žáků vybraly hru, kterou měly představit ostatním. 

Cílem bylo seznámit se s danou hrou dopodrobna, vysvětlit její téma, provést ostatní stručně obsahem a část zdramatizovat. 

Jednotlivé týmy přistoupily k tématům velmi originálně. Vznikl tak Othello v minecraftové verzi, Zkrocení zlé ženy jako jarmareční loutkové divadlo. Děj nejfilosofičtější tragédie - Hamleta nám zprostředkovávají kriminalisté ze speciálního oddělení, kteří mají na starosti vyšetřit všechny vraždy, které se na dánském dvoře staly. 

Tragický příběh milenců z Verony Romea a Julie a romanci Bouře modelovali pomocí grafické platformy Canva.

Deváťáci tak prokázali, že umí  napsat scénář, vysvětlit děj, připravit prezentaci i vyrobit loutky.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz