Ve čtvrtek 18. 4. 2024 se uskuteční na naší škole třídní schůzky zaměřené na hodnocení prospěchu a chování žáků ve 3. čtvrtletí tohoto školního roku. Proběhnou tradičním způsobem. Na 1. stupni začínají v 15:30 hodin a na 2. stupni v 16:30 hodin (není-li stanoveno třídním učitelem jinak) v kmenových třídách s třídními učiteli. Po skončení pedagogické rady se budou moci rodiče i žáci seznámit s hodnocením ve stěžejních předmětech v aplikaci Bakaláři. Těšíme se na hojnou účast rodičů na schůzkách.

 

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz