Beseda s tvůrci dokumentu „Už není toho dechu“

             V pátek 12.ledna 2024 jsme na naší škole ZŠ Komenského uvítali spolutvůrce úspěšného dokumentárního filmu „Už není toho dechu“ pana Libora Duška a paní Kateřinu Krejčí. Mezinárodně oceňovaný dokument shrnuje život horala, soukromého zemědělce pana Zdeňka Jiřičky z Vojtěšic. Pan Jiřička (ročník narození 1933 ( je jedním z mála žijících pamětníků, kteří jsou v současné době schopni mladší generaci přiblížit nelehký a skromný život lidí v horských a podhorských usedlostech, jak si ho pamatují z minulého století.

              Pan doktor Libor Dušek, etnograf a bývalý žák jilemnického gymnázia, a paní magistra Kateřina Krejčí, historička a pedagožka, přiblížili deváťákům průběh natáčení filmu i metody komunikace s pamětníky. Seznámili je s motivy, které je k této práci vedly. Nastínili důležitost a jedinečnost příběhů lidí v historii i dopady „velkých dějin“ na osudy jednotlivců. Seznámili posluchače s historií budního hospodaření v horách, s jeho těžkostmi a přínosy.

             Pro žáky našich devátých tříd byl film silným zážitkem. Podle následných reakcí je vedl k zamyšlení nad rozdíly způsobů života jednotlivých generací i k zamyšlení nad tím, zda by život dříve zvládly, či nikoli, nebo zda je současný materiální dostatek a pokročilé digitální technologie dělají opravdu šťastnými.  

  sepsala paní učitelka ČJ Štěpánka Richtrová

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz