Testování SCIO pro 9. třídy

    Srovnávací národní testování vědomostí od firmy SCIO se bude konat pro žáky 9.A ve čtvrtek 9.listopadu a pro žáky 9.B v pátek 10. listopadu 2023.
Test se skládá ze tří částí: Český jazyk – obsahuje 40 úloh/časový limit 45 minut, test z matematiky – obsahuje 30 úloh/60 minut a test obecných studijních předpokladů – obsahuje 60 úloh/60 minut.
Každý test bude probíhat online formou v učebně PC vždy od první vyučovací hodiny a dále dle rozpisu.
Pro žáky se SPU bude při testování prodloužen čas na zpracování. Po skončení testování se zobrazí žákům kompletní výsledky testu, skóre úspěšnosti a následně si budou pomocí přihlašovacích údajů moci zjistit úspěšnost svých odpovědí.  Závěrečné přesné hodnocení  = percentil, který vyjadřuje srovnání se žáky jiných škol, bude k dispozici po skončení celého testování (v průběhu prosince). Další informace o testování tzv. Národní testování 9. ročníku můžete získat na www.scio.cz, kde si mohou žáci také vyzkoušet i opakovaně přípravný Ukázkový demotest (na webové stránce v části pro 9. třídu: https://www.scio.cz/narodni-testovani). Stačí pouze prokliknout vybraný předmět (AJ netestujeme).
Během testování mohou mít všichni žáci k dispozici pouze psací potřeby a papír na poznámky.
Žákům, jejich rodičům i učitelům by testování mělo přinést představu o úrovni vědomostí našich žáků ve srovnání se žáky jiných škol a také by mohlo pomoci i při výběru vhodného typu střední školy.
Podobné testy budou letos součástí přijímacího řízení na střední školy. Proto bychom chtěli, aby žáci k tomuto testování přistoupili co nejzodpovědněji a Vás rodiče, prosíme, abyste výsledkům věnovali pozornost.                                                               Celé testování je placené z příspěvku Sdružení přátel školy a stojí pro každého žáka 150 Kč.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz