Také letos se naše škola zapojí se žáky 6. a 9. ročníku do srovnávacího národního testování vědomostí od firmy SCIO. Toto testování se bude konat pro žáky 6.B v pondělí 16. října a pro žáky 6.A v úterý 17. října 2023 (pro 9. ročník bude stanoven termín v průběhu listopadu).
Test pro 6. ročník se skládá ze tří částí: Český jazyk – obsahuje 40 úloh, test z matematiky – obsahuje 30 úloh a test obecných studijních předpokladů – obsahuje 45 úloh. Každý test trvá 45 minut a bude probíhat online formou v učebně PC vždy od první vyučovací hodiny a dále dle rozpisu. Pro žáky se SPU bude při testování prodloužen čas na zpracování. Po skončení testování se zobrazí žákům kompletní výsledky testu, skóre úspěšnosti a následně si budou pomocí přihlašovacích údajů moci zjistit i úspěšnost svých odpovědí.  Závěrečné hodnocení  = percentil, který vyjadřuje srovnání se žáky jiných škol, bude k dispozici po skončení celého testování (v průběhu listopadu).  Další informace o testování tzv. Národní testování 6. ročníku můžete získat na www.scio.cz, kde si mohou žáci také vyzkoušet i opakovaně přípravný Ukázkový demotest
(na webové stránce v části pro 6. třídu: https://www.scio.cz/narodni-testovani).
Stačí pouze prokliknout vybraný předmět (AJ v 6. třídě netestujeme).

Během testování mohou mít všichni žáci k dispozici pouze psací potřeby a papír na poznámky.
Žákům, jejich rodičům i učitelům by testování mělo přinést představu o úrovni vědomostí našich žáků ve srovnání se žáky jiných škol. Proto bychom chtěli, aby žáci k tomuto testování přistoupili co nejzodpovědněji a Vás rodiče, prosíme, abyste výsledkům věnovali pozornost.                                Celé testování je placené z příspěvku Sdružení přátel školy a stojí pro každého žáka 150 Kč.  

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz