Modrotisk jinak

Žáci 6. tříd navštívili výstavu Krkonošského muzea Modrotisk jinak. Seznámili se nejen s moderní modrotiskovou tvorbou, ale také s jeho historií. Prohlédli si modrotiskové formy a vzácný vzorník jilemnického barvíře. Své poznatky si žáci mohli ověřit v pracovním listu. Inspirace z výstavy žáci využijí v hodinách výtvarné výchovy při vlastní tvorbě.

Fotky zde

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz