Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 4. září 2023.      

Naši prvňáčci v doprovodu rodičů zahájí slavnostně školní rok se svými třídními učitelkami letos netradičně od 9 hodin ve svých určených třídách.
Všichni ostatní žáci 2. - 9. tříd se setkají se svými třídními učiteli v 8:00 hodin v kmenových třídách.

Organizace dalších úvodních dní:
Pondělní den je seznamovací a předpokládaná délka pobytu ve škole je přibližně v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Již na první den si v  případě nepříznivého počasí,  prosím, všichni vezměte přezůvky.

Úterní pobyt ve škole bude v rozsahu 4 vyučovacích hodin pro třídy 1. stupně (1. třídy dvě vyučovací hodiny) a 5 hodin pro třídy 2. stupně. Spojený bude s třídnickými činnostmi (školní řád, rozvrhy, učebnice, pomůcky atd.). S sebou si vezměte již psací potřeby a sešit na poznámky. Proběhne i přidělení šatních skříněk, přineste si s sebou vlastní zámek.
Ve středu začne výuka postupně podle rozvrhu vyučovacích hodin.

Informace o chodu školní družiny: přihlášky a informace obdrží děti v první den. Prosím, odevzdejte vyplněnou přihlášku co nejdříve paním vychovatelkám. Provoz první den (pondělí) organizovaně nezajišťujeme, ve výjimečném případě lze individuálně domluvit dohled dětí bez přihlášky v oddělení p. Krausové do 11:30 hodin. Úterý: ranní družina od 6:45 do 7:30 hodin a odpolední po vyučování nejpozději do 16:30 hodin. Děti budou rozděleny do jednotlivých oddělení.  Při přijetí do ŠD budeme muset dát přednost dětem z 1. až 3. tříd, přičemž celková kapacita nemůže přesáhnout počet 90 dětí.
Rozmístění tříd v tomto školním roce (červeně vyznačeny změny umístění třídy nebo třídního učitele)
V budově Scolarestu (č. p. 103)
2. A: paní učitelka Sedláčková  –  1. patro   
3. třída: paní učitelka Matoušková - 2. patro
V budově Pavilonu  (č. p. 101)
Školní družina:
1. oddělení – p. vychovatelka Jandurová    (3.patro)
2. oddělení – p. vychovatelka Esenderová  (3. patro)
3. oddělení – p. vychovatelka Krausová (3. patro)
Třídy:
2.B: paní učitelka Vobrová - 1. patro (třída č. 106)
1.A: paní učitelka Jelenová - 1. patro (třída č. 102) Seznam žáků 1.A
4.A: paní učitelka Brzáková - 2. patro (třída č. 202)
4.B: paní učitelka Gabrielová - 2. patro (třída č. 206)
1.B: paní učitelka Jiřištová - 2. patro (třída č. 207) Seznam žáků 1.B
Na hlavní budově (č. p. 288):
5. třída: paní učitelka Kučerová - třída č. 3 (přízemí)
6.B: paní učitel Herbs – třída č. 2 (přízemí)
6.A: pan učitel Půlpán - třída č. 8 (1. patro)
7.A: paní učitelka Košťálová - třída č. 10 (1. patro)
9.A: paní učitelka Škvorová - třída č. 11 (1.patro)
9.B: paní učitelka Šulcová - třída č. 13 (mezipatro)
7.B: paní učitelka Plecháčová - třída č. 16 (2. patro)
8.B: paní učitelka Vaňková - třída č. 18 (2.patro)
8.A: pan učitel Erlebach - třída č. 19 (2.patro)
Aktuální a podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na těchto stránkách.
Všem žákům, rodičům, učitelům i  přátelům naší školy přejeme úspěšný a bezproblémový školní rok 2023/2024.
ředitelství školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz