Koncem minulého týdne se prostory ZŠ Komenského změnily v rámci tradičního projektového Dne s Andersenem v divadelní jeviště, kreativní dílny a sportoviště. Na rozdíl od předchozích ročníků nespojovalo připravené aktivity jedno literární téma, ale médium, kterým byl komiks.

Na přání učitelů z prvního stupně zpracovali starší žáci pro mladší téma lidského těla a zdraví, příběhy Boba a Bobka a Kocoura Vavřínce, osudy Jana Ámose Komenského a posledních Přemyslovců a fantazijního světa knihy Skleněný trůn plného draků a elfů. V pátek dopoledne si díky nim mladší žáci užili divadelní představení o učiteli národů a truchlivém konci Václava III., skládání, dokreslování a vybarvování komiksů, netradiční hry s textem a slovní zásobou z přelomu 16. a 17. století, ochutnávku nejrůznějších kuchyní a lektvarů, lukostřelbu, běhy, skoky a hody nebo focení v dobových kulisách.

Během čtrnáctidenních příprav dokázali žáci 6.-9. tříd s podporou učitelů vykřesat z náročných a zdánlivě "nekomiksových" témat naprosto originální dílka a aktivity. Za jejich nápady, nasazení a vytrvalost, se kterou dotáhli projektový den do úspěšného konce, jim všem patří obdiv a velký dík.

Malou ochutnávku z akce najdete ve fotogalerii.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz