Finanční gramotnost v praxi na jarmarku v Jilemnici

 
Brzy ráno v sobotu 20.05. 2023 se žáci 4. třídy a 5.B sešli, aby si připravili prodejní stánek. Ručně vyrobené výrobky vznikly při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit např. perníčky, svícny, záložky s erbem rodu Harrachů, píšťalky  z 3 D tiskárny, piškvorky, energetickou injekci a mnoho dalšího zajímavého zboží.  Žáci naší školy si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak je těžké zboží na jarmark vyrobit, ale i prodat. V rámci finanční gramotnosti získali znalosti z oblasti podnikání. Seznámili se s pojmy půjčka, výroba, prodej a zisk. Také se naučili nakládat s penězi. Sami se starali o pokladnu. Žáci se ve stánku střídali podle časového rozpisu, který si ve třídě vytvořili.  Ve stánku bylo neustále živo. Většina zákazníků odcházela s dobrou náladou a nějakým pěkným výrobkem.
Hlavním důvodem organizace tohoto projektu je exkurze, v rámci předmětu Vlastivěda, do hlavního města Prahy. Žáci si tímto způsobem svou prací přispěli na náklady s touto exkurzí spojené.  
Rádi bychom poděkovali našemu panu starostovi Davidu Hlaváčovi a pracovníkům SD Jilm za zajištění stánku. Dík patří i našim sponzorům: Krakonošovy dobroty - manželé Šťastní, MMN Jilemnice a Auto - Martinec. Také děkujeme všem rodičům, kteří nás přišli podpořit a štědře obdarovali. Největší radost nám všem však přinesly úsměvy spokojených dětí, které si jarmark spolu s námi užily. Děti byly skvělé, pracovité a nápadité. Kdybychom měly klobouk, tak ho před nimi smekneme.  
Věříme, že takových akcí bude ve školní výuce jen přibývat. 
 
Mgr. Lívia Kučerová a Mgr. Zdenka Erbenová
ZŠ Komenského, Jilemnice  

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz