Na konci měsíce března proběhla v naší škole pravidelná inspekční činnost České školní inspekce zaměřená na komplexní zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytované naší základní školou, školní družinou a školním klubem.

Inspekční činnost v naší škole prováděly čtyři kontrolní pracovnice ČŠI a kontrola probíhala ve dnech 28. 3. - 30. 3. 2023.
Součástí inspekční činnosti byla kontrola dokumentace školy a hlavní důraz byl dán na hospitační činnost v hodinách.

Závěrečné hodnocení proběhlo za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele. Pracovnice ČŠI konstatovaly všeobecnou spokojenost s absolvovanými náslechy ve vyučovacích hodinách. Ocenily respektující přístup všech vyučujících k žákům, účelné využívání ICT, které zdárně podporuje aktivitu žáků a celkovou podporu zdravého klimatu školy.
Při hodnocení také ocenily vysokou profesionální úroveň pracovníků školy i vedení školy.
S celkovou úrovní vzdělávání byly paní inspektorky velmi spokojeny.

Za toto hodnocení jsme samozřejmě velmi rádi.

Za vedení školy chci znovu všem pracovníkům školy a pedagogům zvlášť poděkovat za dlouhodobě skvěle odváděnou práci.

Za vedení školy PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy

Kompletní znění inspekční zprávy je ZDE Inspekční zpráva ZŠ Jilemnice, Komenského 288

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz