JAK JSME PROŽILI LETOŠNÍ DEN ZEMĚ ?
Den Země je každoroční světová událost organizovaná 22.dubna zaměřená
na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země
slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích
světa.
Naše škola se k této akci připojuje pravidelně a letos jsme ji uskutečnili v
pátek 28. dubna opět s pomocí „MAS Přiďte pobejt!“ z.s. v Jilemnici. Třetí a
čtvrtá třída obešly v Sokolském parku „malý okruh“. Děti poznávaly, jak se
probouzí jaro v přírodě, památky Jilemnice, rodiče a mláďátka zvířat,
přemýšlely, kam vyhodit různé odpadky, „přivoněly“ k různým stromům a
připomněly si důležitost vodních zdrojů.
Páťáci a šesťáci se vydali na „velký okruh“, který vedl Zámeckým parkem,
zahradou ZŠ Komenského, kolem sportovní haly, k Hraběnce a končil na
zahradě ZŠ J. Harracha. Na každém stanovišti se děti krátce zdržely, aby se
poučily o pavoucích, koních, ptácích, včelách, různých půdách či semínkách.
Rovněž zde plnily zajímavé úkoly a uvědomily si, jakou vytváříme každý
ekologickou stopu, jak lidnaté jsou různé oblasti planety a jak se chováme ke
svému životnímu prostoru.
Starší ročníky měly individuální programy – vycházku do přírody, návštěvu
jilemnické kompostárny, exkurzi do firmy Hilding-Anders, kde se vyrábějí ze
zdravotně nezávadných materiálů a s ohledem na životní prostředí např.
matrace značky Tropico nebo se podívaly, jak zpracovávají dřevo na Pile
Novotný.
Všichni byli v hezkém počasí venku, učili se, i když trochu jinou formou, také se
u toho pobavili, zasmáli, a tak šlo o dobře strávený čas. Nestačí dbát o přírodu a
životní prostředí jednou za rok, ale stále. To bylo mottem celé akce.

                                                                                                          Zuzana Luštincová

Fotogalerie

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz