V úterý 18. 4. 2023 se uskuteční na naší škole třídní schůzky zaměřené na hodnocení prospěchu a chování žáků ve 3. čtvrtletí tohoto školního roku. Proběhnou opět tradičním způsobem – přímým setkáním rodičů a učitelů.
Na 1. stupni začínají v 15:30 hodin (není-li stanoveno třídním učitelem jinak) a na 2. stupni v 16:30 hodin v kmenových třídách s třídními učiteli. V pondělí 17. 4. 2023 po skončení pedagogické rady se budou moci rodiče i žáci seznámit s hodnocením ve stěžejních předmětech v aplikaci Bakaláři. Těšíme se na hojnou účast rodičů na schůzkách.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz