Najděte klíč ke svému potenciálu

Přesně takto se jmenoval neobyčejně zajímavý seminář, který absolvovali naši žáci osmých a devátých tříd v průběhu března.

Lektor ing. M. Pavlík žákům svým naladěním, zaujetím pro věc, erudicí, smyslem pro humor i hereckým nadáním předvedl, jak mají hledat a poznávat své silné stránky, své osobní hodnoty a i svůj osobní potenciál. Diskuze byla často velmi otevřená a pro žáky velmi přínosná.

Seminář v délce devadesáti minut měl tři části.

V první žáci diskutovali, zda je pro život důležitější štěstí nebo úspěch. Dozvěděli se, že pro 90% dětí je důležitější štěstí, zatímco pro 70% dospělých spíše úspěch. Lektorem byli žáci vedeni k poznání toho, aby se při studiu i v životě snažili rozvíjet to, co je baví, to, co jim jde, prostě rozvíjet své talenty.

Ve druhé části se seznámili se zajímavou typologií lidí podle toho, co chtějí a co umí. Každému ze čtyř typů odpovídá jedno zvíře s podobnými vlastnostmi. Žáci se snažili typovat, do které skupiny nejspíše patří. Většina chtěla být podle vlastností liška. Ta hodně umí, ale dělá jenom to,
co chce. Je, ale velmi výkonná a žádaná na trhu práce. Mnohým dalším se zalíbily vlastnosti sovy. Tito lidé jsou chytří a pracovití, ale méně kreativní. Bohužel se dozvěděli, že více je spíše jiných typů lidí přirovnaných k vlastnostem ovce nebo osla. Typ lidí podle ovce sice hodně chce, ale protože málo umí, věci často nedotáhne do správného konce. Nebo typ lidí podle osla, kterým se ani moc nechce
a ani moc neumí. Určitě mají žáci čem do budoucnosti přemýšlet.

V poslední části si potom společně vyhodnotili test týmových rolí, který si před tím společně  vypracovali v rámci třídnické hodiny. Výsledkem testu je zařazení každého člověka ke třem nejvíce preferovaným rolím z posuzovaných osmi, které každý člověk může zastávat při práci jakéhokoli týmu. Jednalo se o role konceptora, koordinátora, nápadníka, hodnotitele, pracanta, komunikátora, humanizátora, zdrojaře a dotahovače.  Zajímavé bylo, že se skutečně mnozí žáci ve výsledku svého testu našli. Někteří (deváťáci) si tak potvrdili správnost volby své střední školy a jiní (osmáci) mají do svého rozhodnutí o budoucí střední škole do příštího roku o čem přemýšlet.

A to byl vlastně hlavní důvod, proč jsme tento neobvyklý a v naší škole zatím jedinečný seminář pro naše nejstarší žáky zprostředkovali, naučit žáky přemýšlet sami o sobě a své budoucnosti.
O vhodnosti zařazení semináře svědčí více než 90% kladných odpovědí žáků v rámci zpětné vazby a to nebývá u dnešní mládeže vždy takto přesvědčivé.

Na závěr si dovolím přiložit několik žákovských myšlenek ze semináře:

- „seminář byl velmi přínosný, změnilo to můj pohled do budoucnosti….“

- „překvapilo mě, že test vyšel velmi přesně a trefil skoro všechny moje vlastnosti…“

- „dozvěděli jsme od člověka se zkušenostmi z byznysu to, co se nám bude v životě hodit….“

Za finanční příspěvek, který nám umožnil tento program pro naše žáky uskutečnit děkujeme dotačnímu programu pro školy Libereckého kraje.

 

Zaznamenal přímý účastník semináře Václav Korbelář, ředitel školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz