Projektový den se zaměřením na polytechnickou výuku, volbu povolání, řemeslnou zručnost a šikovnost absolvovalo sedm chlapců z 8. a 9. tříd v dílenských prostorách Střední školy v Semilech.

Tyto návštěvy organizuje střední škola na podporu vzdělávání žáků v učebních oborech v rámci krajského akčního plánu.
Chlapci si postupně vyzkoušeli svou zručnost v oboru truhlář a tesař při výrobě podložky do domácnosti. Na dalším pracovišti se seznámili s profesí instalatéra, kde měli možnost svářet vodovodní potrubí a lepit odpadní roury. Asi nezajímavější se pro všechny ukázala být profese elektrikáře, když si pod vedením místních učňů vyzkoušeli zapojit žárovku nebo domácí zvonek. Při práci s kleštěmi a šroubovákem museli žáci uplatnit také svou šikovnost, zručnost a trpělivost.

Celé pracovní dopoledne bylo zakončeno výborným obědem v školní jídelně.

Stejně jako se snažíme rozvíjet nadání našich žáků ve studijních dovednostech, snažíme se podporovat u žáků i řemeslnou zručnost a šikovnost. Výuku pracovních činností v školních dílnách se chystáme ještě v letošním roce podpořit zakoupením drobného ručního nářadí. V loňském roce byla polytechnická výuka podpořena i krajským projektem, ze kterého jsme zakoupili stavebnice Merkur a několik kusů ručního elektrického nářadí.

Velké poděkování za trpělivost při předávání řemeslných zručností patří učitelům pracovních činností.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz