Aktuální „covidové“ informace k 31. 1. 2022 Výjimka z  povinného testování žáků a karanténách od 31. 1. 2022
  • od pondělí 31. 1. 2022 platí ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích.
  • stejně tak platí na tyto osoby i  výjimka z nařizování karantén i v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženou osobou.
  • podmínkou pro využití obou výjimek je nezbytné předložit třídnímu učiteli potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení v papírové  nebo elektronické podobě a samozřejmě bezpříznakový zdravotní stav. V případě nepředložení těchto dokladů se musí žáci i zaměstnanci dále pravidelně v pondělí (nebo další den v týdnu po prvním příchodu do školy) testovat.
Aktuální školní informace ke konci pololetí
  • předcházející týdny byly pro fungování školy velmi složité, protože vlna „omikronových“ nákaz zasáhla i naši školu. Vzhledem k tomu, že v některých dnech chybělo i 6 až 8 pedagogů bylo velmi složité dávat dohromady výuku. Situace se suplováním se někdy měnila ze dne na den. Děkujeme všem pracovníkům školy, že s velkým vypětím svých sil zajistili co nejkvalitnější výuku pro žáky, kteří docházeli do školy a v mnohých případech i pro žáky, kteří byli doma nemocní nebo v karanténách. Děkujeme také i rodičům za pomoc.
  • aktuálně v tomto týdnu docházelo do školy mezi 70 – 75% žactva, v karanténě byla jedna celá třída a v dalších třídách chyběli vždy pouze jednotlivci.
  • možný výhled na další období: je  velmi těžké dnes něco předpovídat, ale pokud stav žactva nějak výrazně neklesne po pondělním testování a pokud bude dostatek učitelů pro zajištění výuky, budeme pokračovat dále v prezenční výuce. V případě, že by se početní stavy nemocných nějak výrazně zvětšily, jsme připraveni vyhlásit na některé dny před pololetními prázdninami v příštím týdnu ředitelské volno nebo přejít do pravidelné distanční výuky. Všichni doufáme, že to nebude potřeba. O situaci Vás i žáky budeme dále průběžně informovat.
Organizace ukončení pololetí  – vysvědčení a pololetní prázdniny
  • žáci všech tříd obdrží v pondělí výpis vysvědčení s hodnocením prospěchu a chování za 1. pololetí tohoto školního roku. Tento výpis obdrží při třídnických hodinách v pondělí 31 .1. 2022. Výpis si každý žák ponechává doma.
  • v Bakalářích bude pololetní hodnocení (známky) otevřeno v pondělí po rozdání výpisů ve škole, aby ho mohli shlédnout i ti, kteří ve škole nebudou přítomni.
  • na pátek 4. 2. 2022 jsou pro žáky vyhlášeny pololetní prázdniny.
Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci. Jsme rádi, že žáci dodržují platná epidemiologická opatření (nošení roušek) a respektují nařízené karantény a izolace (i když jsou někdy pravidla velmi podivná). Po vlně „omikronu“ se snad blíží možný konec všech opatření a my se všichni těšíme k návratu k „normální“ školní práci a době, kdy slovo „pozitivní“ bude znamenat opravdu spoustu pozitivních situací a zážitků! Václav Korbelář, ředitel školy      

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz