Obnovení prezenční výuky a další informace na týden 13. -17. 12. 2021
  1. Karanténa – žáci 3. třídy a 4.B
Karanténa, tj. zákaz osobní přítomnosti dětí ve škole, pokračuje pro 3. třídu, předpokládaný konec je v pondělí 13. 12. a možný návrat dětí do školy je v úterý 14. 12. (je nutné mít potvrzující negativní PCR test). Pro 4.B je konec karantény v úterý 14. 12. a možný návrat dětí do školy je ve středu 15. 12. (opět je nutné mít potvrzující negativní PCR test). V obou třídách by v příštím týdnu vyučovaly paní asistentky pedagoga a podporu jim poskytovaly třídní učitelky. V případě, že někdo z rodičů nezajistí pro své dítě PCR test, končí karanténa po 14 dnech od kontaktu s pozitivní osobou. Karanténa bohužel může být prodloužena, pokud by se mezi dětmi našel při ověřovacím PCR testu pozitivní spolužák, protože potom by se karanténa počítala až od posledního dne pobytu ve škole. O prodloužení karantény rozhoduje KHS. Jakmile bychom se informaci dozvěděli, podáme obratem informaci. Prosíme všechny rodiče, aby svým třídním učitelkám oznámili výsledek testu.
  1. Prezenční výuka žáci 2.A, 4.A, 5. třídy a 6. – 9. tříd
Pro žáky všech těchto tříd se obnovuje prezenční výuka ve škole. Přítomni mohou být z žáků, kteří byli v karanténě, pouze ti, kteří budou mít potvrzený negativní výsledek ověřovacího PCR testu (prosíme doklad o výsledku testu – v papírové podobě nebo v elektronické podobě – SMS, Tečka). Tento doklad slouží jako potvrzení možnosti ukončení karantény, která normálně trvá 14 dní. Výjimku tvoří žáci, kteří byli v ochranné lhůtě po covidu, po očkování anebo nebyli v inkriminované době kontaktů s pozitivními spolužáky nebo učiteli vůbec ve škole. Případně konzultujte s KHS. Vzhledem k velké nemocnosti učitelů budeme nuceni v dalších dnech upravovat rozvrh hodin. Některé vyučovací hodiny se budou muset suplovat, třídy s menším počtem přítomných zdravých dětí musíme spojit. Žádáme všechny žáky i rodiče, aby soustavně a pozorně sledovali změny v rozvrhu v Bakalářích.  Aktuálně budeme upravovat vždy na následující den. Je možné, že odpadnou některé poslední vyučovací hodiny. Středeční odpolední výuka bude zrušena. Pro žáky, kteří zůstávají doma v izolaci po pozitivním testu, platí stav nepřítomnosti ve škole z důvodu nemoci. Pokud jste informaci o pozitivním testu podali třídním učitelům, nemusíte již více dítě omlouvat – absence bude v systému třídními učiteli omluvena. Prosíme, aby tito žáci sledovali stav výuky podle třídní knihy v Bakalářích, případně se snažili pracovat podle pokynů v Google učebnách.  Nejsme schopni pro ně zajistit jiný způsob výuky. Žádná ze tříd nespl?uje zákonnou podmínku nepřítomnosti více než 50% žáků z důvodů nemoci Covid, která je nutná pro zahájení distanční výuky. Připomínám, že přes všechna jiná testování v tomto týdnu, proběhne i v pondělí plánované screeningové AG testování.
  1. Další aktivity
Školní družina – bude fungovat v nezměněném režimu, včetně ranní družiny. Odpolední činnost do 16:30 hodin. Školní kroužky – pokud nebude učitel nepřítomen z důvodu nemoci, měly by kroužky fungovat v normálním režimu. Lyžařské a biatlonové soustředění – účast cca 40 dětí, včetně dvou našich učitelů. Účastní se pouze zdravé děti s potvrzeným negativním PCR testem. Vše zajišťují sportovní kluby lyžování a biatlonu. Snad jsme v tomto týdnu přestáli to nejhorší a situace se bude dále už jen zlepšovat. Prosíme o Vaši toleranci při nucených úpravách v rozvrhu. Dále prosíme, abyste sledovali zdravotní stav dětí a případné další problémy s covidem včas hlásili svému třídnímu učiteli. Jedině tak můžeme předcházet karanténám celých tříd jako v tomto týdnu. Pokud by se situace dále výrazně nezhoršovala, byli bychom rádi, aby se mohly děti v týdnu před Vánocemi setkat ve škole se svými třídními učiteli, společně si užít předvánoční čas. Bohužel opačnou variantou může být i předčasné ukončení výuky a vyhlášení ředitelského volna na dny 20. – 23. 12. 2021. Děkuji za spolupráci. Přeji hodně sil do dalších dnů, pevné zdraví a pozitivní mysl. Václav Korbelář

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz