Vážení rodiče, situace s onemocněním Covid se velmi zhoršuje i v naší škole. Po pondělním záchytu prvních cca 10 AG pozitivních žáků zachycujeme další žáky i v dalších dnech, kdy se poprvé vrací do školy. Jedná se již o žáky z různých tříd. Nejvíce pozitivních záchytů je zatím ve třídě 9B, 8A a 5. třídě. Prosíme všechny rodiče opětovně o následující: 1. kontrolujte zdravotní stav svého dítěte a prosím neposílejte dítě s příznaky jakéhokoli virového onemocnění do dětského kolektivu do školy, školní družiny nebo kroužků (jenom dnes jsme s TU řešili několik žáků s bolestí hlavy, velkým kašlem, rýmou i dalšími příznaky respiračních onemocnění, dokonce jsem pro jistotu celou jednu třídu přetestovávali). 2. v případě podezření na onemocnění covid, prosím, kontaktujte svého dětského lékaře a nechte si raději zdravotní stav dítěte ověřit PCR testem. 3. v případě, že dítě je pozitivně testováno ověřovacím PCR testem, bychom nutně potřebovali tuto informaci vědět. Dle Mimořádného opatření MZdr. je to dokonce povinnost rodičů. My Vás o to tímto, prosíme a žádáme. Dejte vždy tuto zprávu do SMS nebo na mobil TU nebo nejlépe na školní mobil: 605 784 837. Podle těchto informací teprve můžeme rozhodnout o změně.organizace výuky. Distanční nebo smíšenou výuku můžeme nařídit jedině z rozhodnutí KHS  a nebo pokud bychom věděli již dříve, že více než polovina žáků dané třídy je v izolaci nebo v karanténě z důvodů nemoci covid. 4. Prosím, zdůrazněte dětem dvě základní pravidla používání ochrany dýchacích cest: A/ všichni žáci musí tuto ochranu používat při pohybu ve společných prostorách školních budov. Bohužel každý den přichází do školy několik žáků bez této ochrany a mnozí z nich opakovaně!! Učitelé trpělivě nabízí naše náhradní roušky, ale zásoby nejsou neomezené!? B/ pravidlo pondělního testování: při příchodu do školy musí všichni požívat ochranu dýchacích cest až do doby, dokud nebude ukončeno testování a žáci nebudou mít negativní výsledek AG testu. Toto platí i při příchodu dítěte v jiný den než v pondělí, kdy se také musí testovat. V případě nedodržení tohoto pravidla by stačil jeden pozitivně testovaný spolužák a celá třída by musela rozhodnutím KHS do karrantény. V případě dodržování pravidla odchází pouze pozitivně testovaný žák na ověřovací PCR test. Doufáme, že naší společnou snahou je udržet, co nejděle žáky při prezenční výuce ve škole. Moc děkuji za spolupráci a všem přeji, co nejpevnější zdraví. V případě potřeby dalších informací nebo vysvětlení jsem k dispozici na výše uvedeném telefonu. Václav Korbelář, ředitel školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz