Vážení rodiče žáků 6. a 9. tříd,    na základě doporučení České školní inspekce jsme letos pro Vaše děti zajistili účast na zjišťování výsledků vzdělávání  – testování vědomostí v systému InspIS SET. Toto testování se bude konat pro žáky 6.B v úterý 2. listopadu a pro žáky 6.A v úterý 9. listopadu. Pro 9.A je stanoven termín na pátek 5. listopadu a pro 9.B na pátek 12. listopadu 2021. Test se skládá ze dvou (pro 9. třídy tří) částí: testu z českého jazyka, z matematiky a pro 9. třídu i z anglického jazyka. Každý test má časový limit 40 minut a bude probíhat v učebně PC vždy podle rozpisu. Pro žáky se SPU nebude tentokrát při testování prodloužen čas na zpracování. Po skončení testování se zobrazí žákům kompletní výsledky testu, skóre úspěšnosti a následně si budou pomocí přihlašovacích údajů moci zjistit i úspěšnost svých odpovědí.  Závěrečné hodnocení a podrobnější informace budou k dispozici i pro rodiče (za použití obdržených žákovských přístupových údajů k tomuto testování) k dispozici po skončení celého testování, tj. ke dni 23. 11. 2021 na https://set.csicr.cz/vysledky. Během testování mohou mít všichni žáci k dispozici pouze psací potřeby a papír na poznámky, žákům 9. ročníku bude umožněno použít během testu z AJ vlastní sluchátka. Žákům, jejich rodičům i učitelům by testování mělo přinést představu o úrovni vědomostí respondentů. Přáli bychom si, aby děti k tomuto testování přistoupily co nejzodpovědněji.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz