Vážení rodiče, milí žáci,

pojďte si číst, hrát, hledat mezi řádky a poznat knihy trochu z jiné stránky!

Po ročním vynuceném odkladu se v týdnu od 11. 10. 2021 uskuteční nultý ročník knižního festivalu Mezi řádky. Zájemce o čtení a knihy všech generací čeká pestrý program, do kterého se ovšem lze zapojit už nyní.

Od Vašeho učitele českého nebo anglického jazyka můžete od příštího týdne získat speciální festivalovou pohlednici. Na zadní stranu pohlednice napište nebo nakreslete krátký příběh (komiks), a ten pak odevzdejte Vašemu panu učiteli nebo paní učitelce nebo jej vhoďte do sběrného boxu přímo na festiválku. Do políčka pro adresu nezapomeňte uvést Vaše jméno a kontakt na Vás. Vylosovaní autoři budou odměněni, nejvydařenější příběhy vyjdou ve festivalovém sborníku. Příběhů můžete napsat i několik. Soutěž je otevřená všem, žákům i veřejnosti.

Dílčí akce proběhnou 12. a 14. 10. 2021, vrcholem festivalu bude sobota 16. 10. 2021.

Festival se koná na podporu čtenářství a především Městské knihovny J. Havlíčka, která už dlouhá léta "provizorně" sídlí v nedůstojně stísněných prostorách. Ta se, spolu s Místní akční skupinou Přijďte pobejt!, také podílí na realizaci celé akce.

V rámci festivalu do Jilemnice zavítají paní Lenka Hřibová s divadélkem pro děti z MŠ, nadšená knihovnice paní Michaela Sehnalová z Jičína s dílničkou pro rodiče a děti z 1. i 2. stupně ZŠ a skvělý vypravěč pan Martin Hak s příběhem pro starší žáky a dospělé. Z domácích účinkujících se představí osvědčený výtvarnický tandem ve složení Lenka Jakouběová a Tereza Dolenská, které se s dětmi z 1. stupně pustí do umění.

Aktéry se ale můžete stát i vy, ať už jste odkudkoli - stačí, když v úterý 12. 10. nebo ve čtvrtek 14. 10. v 16 hodin zajdete do cukrárny Dva prameny na Tyršově náměstí a přečtete nám kousek z Vaší oblíbené knížky. Účastníci veřejného čtení mají jeden teplý nápoj zdarma!

PROGRAM FESTIVALU

Přijďte si vyzkoušet roli diváka, posluchače, vypravěče nebo ilustrátora. Těšíme se na shledanou, protože my ze ZŠ Komenského určitě půjdeme! :)

P. S. Doporučujeme předběžnou registraci, není však povinná.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz