Všechny nabízené kroužky z informačního letáčku na našich webových stránkách jsou na základě dostatečného počtu přihlášek otevřeny a zahajují svoji činnost. Některé již mají první setkání za sebou, u ostatních by měla být zahájena činnost na základě informace, kterou poskytne žákům (u nejmladších dětí i rodičům) vedoucí kroužku. V případě dotazů se pokuste obrátit na vedoucího kroužku, případně na ředitelství školy. Všem přejeme, aby jejich činnost nebyla ničím v průběhu roku přerušena.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz