Provoz školní družiny bude zahájen již ve středu 1. 9. 2021, kdy bude otevřena do 12 hodin. Hned tento první den také děti obdrží závaznou přihlášku – zápisový lístek. Ve čtvrtek budou přihlášky vybírány, shromážděny a provoz bude probíhat již podle standardního školního rozvrhu: ranní provoz 6:45 – 7:30 hodin, odpolední vždy po skončení výuky nejpozději do 16:30 hodin.  Pokud si dítě nevyzvednou rodiče, je nutné uvést na přihlášce dobu odchodu. Děti budou ve družině rozdělené podle tříd do 3 oddělení. Všechna oddělení jsou umístěna v prostorách nové budovy Pavilonu.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz