smart Také v letošním školním roce probíhal projekt s názvem Už jsem čtenář (Knížka pro prv?áčka) na podporu čtenářské gramotnosti. Do tohoto projektu se přihlásila i Městská knihovna Jaroslava Havlíčka ve spolupráci s naší školou. Zapojily se obě dvě první třídy, tedy 32 prv?áčků. Děti ve škole i doma s rodiči plnily úkoly čtenářského binga, mezi které patřilo např. recitování básničky, zpívání písničky, hledání ukrytých pohádkových postav v obrázku, luštění tajenky, čtení v encyklopedii nebo vymýšlení jména pro skřítka knihovníčka. Děti si do školy přinesly své oblíbené knížky a velmi pěkně o nich vyprávěly  kamarádům. Vyzkoušely si také roli ilustrátora a mnohé ilustrace byly naprosto úžasné. Na prv?áčky čekala i pohádková cesta parkem, kde s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým plnili úkoly a našli poklad – pytlík čokoládových dukátů. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla knížka pro prv?áčka od Michaely Fišarové „První školní výlet“ s ilustracemi Anety Žabkové. Paní Fišarová přijela k nám do školy na besedu a děti se tak setkaly s živou paní spisovatelkou, která každému do knihy napsala věnování. Ukázku z knihy přečetl a vlastně i zahrál divadelní herec Miroslav Reil, což se dětem velmi líbilo a skvěle při čtení reagovaly. Knihu dětem předala a mezi čtenáře přivítala ředitelka knihovny paní Václava Zvelebilová. Mnohé děti vyprávěly, že si knihy čtou společně se svými rodiči. A tak všem přejeme milé chvíle a hezky strávený čas u společného čtení.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz