Pedagogická rada v pondělí 19. 4. 2021 hodnotila prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku. Hodnocení za toto období je velmi obtížné a specifické, protože je z velké části ovlivněno současnou situací. Prosíme proto rodiče, aby přistupovali danému hodnocení s nadhledem. Věříme, že se všichni žáci alespo? rotační formou na prezenční výuku do konce školního roku do školy dostanou a hodnocení na konci roku bude více odpovídat skutečnému stavu vědomostí, schopností a snahy. Známky ze stěžejních předmětů lze nalézt v aplikaci Bakaláři na mobilních telefonech (Známky → na liště Podle předmětu → pod předmětem se objeví hodnocení za toto čtvrtletí)  i PC (naše webové stránky → Přehled klasifikace → po přihlášení  → Klasifikace → Průběžná klasifikace → nastavené Předměty vpravo nahoře → v přehledu známek v prvním sloupci je zvýrazněná velká známka = hodnocení za čtvrtletí).

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz