Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021-2022 (pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) v souladu s právními předpisy stanovenými školským zákonem proběhnou i letos bez osobní přítomnosti dětí ve škole v dubnu 2021. O termínech, průběhu a podmínkách přijetí budeme informovat v dostatečném předstihu v měsíci březnu.  

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz