Od středy 18. 11. 2020 se vrací oficiálně do školních lavic žáci 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat v plném počtu žáků ve svých kmenových třídách při dodržení stanovených zvýšených hygienických opatřeních (dezinfekce, výuka v rouškách – doporučujeme nejméně 2 kusy, větrání při výuce – teplejší oblečení) podle stálého rozvrhu s drobnými úpravami – nelze vyučovat hudební výchovu a tradičním způsobem také tělesnou výchovu (doporučené vycházky – přizpůsobit oblečení). Žáci se po skončení výuky budou moci běžně stravovat ve školní restauraci. Provoz školní družiny bude odpoledne zajištěn v plném rozsahu v odděleních podle tříd, ranní družinu z provozních důvodů nejsme schopni zajistit.                                                                                                                                                                                              Vedení školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz