Na základě krizového opatření Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 a Informačního materiálu o provozu škol a školských zařízení po vydání krizových opatření (MŠMT dne 8. 10. 2020) jsme nuceni upravit školní docházku žáků naší školy timto způsobem:
  1. pro třídy 1. stupně ZŠ se NIC NEMĚNÍ (žáci se vzdělávají prezenčně ve škole, činnost školní družiny zůstává v nezměněném režimu,  výuka tělesné výchovy probíhá v běžném režimu (možné využívat i vnitřní prostory). V platnosti od 5. 10. zůstává omezení zpěvu ve všech předmětech. Pozastavena je pouze činnost sportovních kroužků – atletická přípravka, kroužek Sportuj ve škole a povinná výuka plavání pro žáky 4. ročníku.
  2. pro třídy 2. stupně se zavádí střídavá výuka. Organizace této výuky bude následující:
  • Týden od 12. 10. – 16. 10. 2020 třídy 6. a 7. ročníku – prezenční výuka – žáci se vzdělávají dle stálého rozvrhu hodin třídy 8. a 9. ročníku – distanční (dálkové) vzdělávání – žáci zůstávají doma, vyučování probíhá dálkovým způsobem.  Žáci jsou povinni se distanční výuky v plné míře účastnit. Neúčast při online výuce je nutné zákonnými zástupci omluvit dle pravidel platných ve školním řádu. Všichni žáci obdrželi rozvrh online hodin (sken rozvrhu s vyznačenými online hodinami je v příloze). Do těchto online hodin  mají povinnost se připojovat prostřednictvím vygenerovaného hesla v prostředí Google učebny. Na další vyučovací hodiny je žákům prostřednictvím Google učebny zadávána samostatná práce. V následujích dvou týdnech nebude zadávána práce v předmětech – výchovy a informatika. Pravidla pro distanční výuku jsou v příloze.
  • Týden od 19. 10. – 23. 10. 2020 třídy 6. a 7. ročníku – distanční (dálkové) vzdělávání – žáci zůstávají doma, vyučování probíhá dálkovým způsobem.  Žáci jsou povinni se distanční výuky v plné míře účastnit. Neúčast při online výuce je nutné zákonnými zástupci omluvit dle pravidel platných ve školním řádu. Všichni žáci obdrželi rozvrh online hodin  (sken rozvrhu s vyznačenými online hodinami je v příloze). Do těchto online hodin  mají povinnost se připojovat prostřednictvím vygenerovaného hesla v prostředí Google učebny.  Na další vyučovací hodiny je žákům prostřednictvím Google učebny zadávána samostatná práce. V následujích dvou týdnech nebude zadávána práce v předmětech – výchovy a informatika. Pravidla pro distanční výuku jsou v příloze. třídy 8. a 9. ročníku – prezenční výuka – žáci se vzdělávají dle platného rozvrhu hodin ve škole, včetně odpoledního vyučování ve středu.
  • Týden od 26. 10. – 30. 10. 2020 Všichni žáci (1. i 2. stupe?) zůstávají doma. Během celého týdne nebude probíhat ani distanční vzdělávání. Od 26. 10. 2020 do 27. 10. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky (Opatření MŠMT ze dne 8. 10. 2020). 28. 10. je státní svátek a 29. – 30. 10. jsou plánované podzimní prázdniny.
  • Zatím do konce října je pozastavena činnost sportovních kroužků školního klubu – florbal, lyžování a atletika. Sportovní činnost pro registrované sportovce v rámci oddílu atletiky a lyžování zůstává zachována pod hlavičkou sportovního klubu a za dodržení všech platných pravidel a nařízení.
Přílohy: Pravidla pro distanční vzdělávání jsou zde – Pravidla distančního vzdělávání Rozvrh hodin online výuky na následující dva týdny je vyznačen zde – Rozvrh hodin online výuky od 12. 10. 2020 O dalších změnách Vás budeme vždy včas informovat. Všichni si přejeme co nejdříve návrat k běžné výuce. vedení školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz