Slavnostní zahájení školního roku  2020/21 proběhne v úterý 1. září 2020.      
Všichni žáci se setkají se svými třídními učiteli v 8:00 hodin v kmenových třídách.
Úvodní den je seznamovací a předpokládaná délka pobytu ve škole je přibližně v rozsahu jedné vyučovací hodiny.
Informace pro nově vytvořené třídy a pro třídy se změnou místa vyučování nebo třídního učitele:
V budově Pavilonu  (č. p. 101) 1. A: p. učitelka Jelenová    – 1. patro 1. B: p. učitelka Jiřištová    – 1. patro    
V této budově se nacházejí také tři oddělení školní družiny: 1. oddělení – p. vychovatelka Jandurová    (2.patro) 2. oddělení – p. vychovatelka Esenderová  (3. patro) 3. oddělení – p. vychovatelka Krausová      (3. patro)
V budově Scolarestu (č. p. 103) 5. A: paní učitelka Matoušková  –  2. patro
Na hlavní budově: 4. A: p. učitelka Kučerová – třída č. 3 (přízemí) 6. A: p. učitelka Škvorová  – třída č. 11 (1. patro) 6. B: p. učitelka Šulcová    – třída č. 13 (2. mezipatro)
Aktuální a podrobnější informace budou postupně zveřej?ovány na těchto stránkách.
Úvodní porada pedagogického sboru:  úterý  25. 8. 2020 ve sborovně školy.
Všem žákům, rodičům, učitelům i  přátelům naší školy přejeme úspěšný a bezproblémový školní rok 2020/21.
ředitelství školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz