Základní a předběžné informace:
  1. rádi bychom otevřeli školu pro žáky tříd 2. stupněod pondělí 8. června
  2. vzhledem k prostorovým možnostem můžeme školní výuku nabídnout pouze pro žáky 6. – 8. tříd. Konzultace žáků 9. tříd po 8. červnu končí (vykonáním přijímací zkoušky na SŠ). Velký počet prostor tříd 2. stupně jsou již zabrány výukou skupin žáků 1. stupně.
  3. výuka bude probíhat ve dvou skupinách: pondělí a středa – třídy 6A, 6B a 7A – podle počtu přihlášených žáků počítáme s možností až 6 skupin po max. 15 žácích úterý a čtvrtek – třídy 7B, 8A a 8B – podle počtu přihlášených počítáme s možností 4 – 6 skupin max. po 15 žácích Výuka bude probíhat cca od 8 – 12 hodin, s tím, že bude určen různý nástup skupin podle rozpisu.
  4. rádi se s našimi žáky po delší době setkáme i když ve velmi omezeném rozsahu. Smyslem hodin bude hlavně procvičení a upevnění učiva, případná kontrola a dovysvětlení učební látky probírané dálkovým způsobem. Naším záměrem je žáky vzdělávat, proto bychom byli rádi za co největší účast i když nám to způsobí jisté organizační problémy. Výuku se snažíme zajistit tak, aby každou skupinu vedl učitel daného předmětu podle rozvrhu od září 2019.
  5. pro organizační rozdělení žáků do skupin potřebujeme znát přesný počet přihlášených. Prosíme rodiče o vyplnění jednoduchého přihlašovacího dotazníku umístěného zde – Přihláška Termín odevzdání přihlášky je do středy 3. června do 12 hodin!!! Pro náš přehled prosíme o vyplnění dotazníku všechny rodiče. I za ty žáky, kteří nenastoupí. Důvody nemusíte uvádět.
  6. Organizačně bude výuka probíhat za dodržení hygienických podmínek stanovených v materiálu MŠMT k ochraně zdraví žáků ZŠ v aktuální verzi k 27. 5. 2020.  Z těchto důvodů se vzdělávání může zúčastnit jenom, žák který spl?uje zdravotní podmínky dané Čestným prohlášením (zdravotní stav a informace o rizikových zdravotních skupinách). Formulář budeme vybírat před zahájením vzdělávání (jen jednou) a jeho text je umístěn zde – Čestné-prohlášení Podrobnější informace zveřejníme později, ale budou podobná jako u žáků 1. stupně, kteří již do školy chodí.
  7. Pokud se někdo z žáků nebude výuky účastnit, prosíme rodiče, aby po domluvě s třídním učitelem zajistili vyklizení jeho osobních věcí ve školy –  ze tříd i šatních skříněk. Je možné se domluvit i na odpoledním termínu, kdy je již škola prázdná. Dále je třeba se domluvit na odevzdání učebnic a způsobu předání vysvědčení. Připomínám, že standardní termín rozdávání vysvědčení je stanoven na úterý 30. června. O způsobu provedení vás budeme včas informovat.
Těšíme se na setkání s našimi žáky

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz