Informace pro rodiče:
  • možnost vyzvednutí učebnic a pracovních sešitů ve škole – pondělí a úterý 30. a 31. března 18 – 19hodin Přijít mohou jen rodiče!!! V žádném případě nebudou do budovy mít přístup žáci!!! Přehodnotili jsme naše rozhodnutí a prosíme všechny rodiče, pokud žákům chybí doma nějaké učebnice nebo sešity, aby si pro ně přišli ve výše uvedených termínech. Všechny pomůcky jsme vyklidili ze tříd (lavice a skříně), pro každého žáka jsme připravili podepsanou tašku. Vše bude podle tříd připraveno v šatnách na hlavní budově, vstup dveřmi okolo posilovny. Pokud někteří žáci mají ještě nějaké učebnice zamčené ve skří?kách, musí si rodiče přinést i klíček a znát číslo skří?ky. Některých tříd se tato informace již netýká, třídní učitelé si to zajistili sami. V případě, že by někdo z rodičů vyzvednutí skutečně nestihl, bude mu umožněn zcela výjimečně vstup a výběr pomůcek v jiný den dopoledne, ale po dohodě předem).
  •  informace k dálkovému distančnímu vzdělávání – Výzva pro rodiče: Dejte nám nebo třídním učitelům a vedení školy zpětnou vazbu, jak vše zvládáte? (email: centrum@komenskeho288.cz, 605 784 837). Moc děkuji za učitele většině žáků  (a samozřejmě i jejich rodičům) za svědomité plnění zadávaných úkolů. Podle informací, které můžeme zjistit z Bakalářů, si většina žáků úkoly vyzvedává a v mnohých případech i poctivě plní (posílají zpět vyplněné pracovní listy, vypracované projektíky atd.). Všechny učitele jsem požádal, aby mírně přibrzdili v množství zadávaných úkolů (ale je to samozřejmě na nich). Vyzval jsem je, aby nestresovali Vás a ani sebe z toho, že někdo něco nesplní. Škola neuteče, nemá nohy…  Důležité dnes je, uchovat si zdraví. Přesto, výzva k žákům: „Nejsou to prázdniny!“ a k rodičům: „Přeneste více odpovědnosti na děti…“ Uvědomujeme si, že mnohé rodiny mají jiné „existenční“ problémy než vzdělávání dětí a nebo, že nemají úplně ideální podmínky pro školní práci (PC, připojení k internetu, kopírka, skener). Pravděpodobně jste také zjistili, že někteří učitelé se pokouší se svými žáky online setkávat nově i v aplikaci Google Suite, kterou jsme operativně během tohoto týdne pro školu zařídili a postupně budeme žáky do systému přes jednotlivé učitele zaznamenávat. Nejdříve chceme využít aplikaci MEET – a snad mnozí učitelé již v příštím týdnu vyzvou prostřednictvím Bakalářů nebo emailu žáky ke společnému setkání u monitorů. V další době možná budou i někteří učitelé zadávat úkoly i paralelně přes aplikaci Třída (Classroom). To není důvod k Vašemu dalšímu znepokojení, děti vše hravě zvládnou samy. A získané vědomosti využijeme i při modernějším přístupu k výuce po „koranoviru“.
  • pro rozšíření možností práce s různými druhy materiálů, přikládám v příloze vydařený přehled výukových zdrojů, který zpracovala MAS – ODKAZY K ONLINE zdrojům
Velmi Vám děkujeme za spolupráci, hodně zdraví a co nejméně vzájemného stresu.                         vedení školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz