1. Z mimořádných opatření vyplývá zákaz vstupu všech žáků i rodičů do všech školních prostor (včetně vnitřních i venkovních sportovišť). Přístupové karty žáků budou do odvolání zablokovány. Bylo rozhodnuto, že není možné vyzvedávání učebních materiálů ve škole, které si žáci nevzali domů již před prázdninami (zamezujeme tím vstup cizích osob na naše pracoviště).
  2. Pokyny pro domácí vzdělávání
Učební materiály pro žáky jednotlivých tříd budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři. Úkoly pro tento týden se v něm objeví nejpozději do středy 18. 3., další část úkolů bude zveřejněna v pondělí 23. 3., v případě pokračování mimořádných opatření každé následující pondělí. Chystané úkoly by měly být koncipovány jako procvičovací a opakovací, aby rodiče nebyli zahlcováni dalšími povinnostmi. Přesto však odpovědnost za plnění úkolů bude ležet nejen na žácích, ale i jejich zákonných zástupcích. Prosím, pomozte svým dětem v rámci svých možností při organizaci tohoto způsobu výuky a případné kontrole. Postup: Po přihlášení do systému otevřete odkaz  Komens, ve kterém se objeví nabídka, z níž vyberte odkaz Nástěnka, kde se již zobrazí zadané úkoly jednotlivých učitelů, včetně případných příloh. Pracujte podle zadaných pokynů. Zadané úkoly můžete také obdržet ještě i jiným způsobem, kterým běžně s některými vyučujícími komunikujete (email). Kromě zadaných úkolů je samozřejmě pro možnost domácího vzdělávání využívat celé řady nabízených možností – například dopoledního vysílání televize pro 1. stupe? UčíTelka, odpoledního vysílání především pro žáky 9. tříd, internetové zdroje – řada vzdělávacích firem a společností uvolnila jindy zpoplatněné verze svých výukových materiálů – např. SCIO, CERMAT, FRAUS, NOV? ŠKOLA (v příloze uvádíme některé přímé internetové odkazy na tyto materiály. U většiny je nutné jednoduchá registrace – vždy podle uvedeného návodu). Doporučení: Získávání informací je přehlednější a jednodušší při přihlášení přes naše webové stránky a odkaz Přehled klasifikace na domácím počítači nebo notebooku než v mobilních telefonech.
  1.  Žádost o ošetřovné – upřesnění Pro zvýšení vzájemného bezpečí nabízíme možnost potvrzování žádosti následujícím způsobem: Zašlete vaši Žádost o ošetřovné na emailovou adresu školy (centrum@komenskeho288.cz) s uvedením jména dítěte, třídy a vaší emailové adresy. Žádost zpracujeme a oskenovanou pošleme zpět. Prosíme, nechoďte do školy osobně, abychom omezili osobní kontakt.
  2. Sledujte dále aktuální informace na našich webových stránkách, případně v aplikaci Bakaláři.
  3. Všechny žáky i rodiče žádáme o maximální spolupráci. Dodržujte pokyny vyplývající z mimořádných opatření vlády ČR, abychom se mohli všichni co nejdříve sejít opět ve škole.  
  4.  odkazy na dopl?ující materiály

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz