Uzavření škol - další informace vedení školy

  1. V přílohách uvádíme aktuální informace MŠMT, OŠMT LK , Města Jilemnice a jejich dopl?ující a upřes?ující stanoviska k současné situaci: Informace MŠMT k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol Info_OSMTS_koronavirus Město Jilemnice – aktuálni informace 12.3.
  2. Informace pro rodiče – žádost o ošetřovné v první příloze najdete vyjádření ČSSZ k podmínkám vyplácení ošetřovného k péči o dítě do věku 10 let. V druhé příloze je formulář žádosti, který vám od pondělí 16. 3. v pracovní době potvrdíme. V ideálním případě si ho přineste předvyplněný, jinak bude ve škole k dispozici. Nemáme možnost ho potvrzovat elektronicky. Na dobu řádných jarních prázdnin není možné toto ošetřovné čerpat. ČSSZ_Doporučený_postup_při_podávání_žádosti_o_ošetřovné Žádost o ošetřovné
  3. Informace školní jídelny Scolarest Podle mimořádného opatření MZdr mají žáci po dobu uzavření škol zakázán vstup do prostor školní jídelny. Není možné se stravovat ani jako cizí strávník, tj. za plnou cenu.
  4. Informace o možnostech vzdělávání žáků Na doporučení MŠMT se pokusíme žákům zprostředkovat výuku formou dálkového vzdělávání pomocí možných komunikačních kanálů – email, Bakaláři – systém zpráv Komens nebo jiným způsobem. Aktuální informace budeme zveřej?ovat na našich webových stránkách, případně budeme zasílat v průběhu začátku týdne. Odpovědnost za plnění úkolů bude bohužel ležet na žácích a jejich zákonných zástupcích.
 

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz