Minulý týden došlo v naší škole k velmi nepříjemné události. U jednoho žáka jsme zajistili větší množství návykové látky – marihuany. Škola tuto událost řešila podle stanovených pravidel: věc oznámila policii a oddělení OSPOD Jilemnice. Policie ČR provedla šetření a výslech žáka. Do vyhledávání návykových látek ve školní budově byl povolán i policejní pes. Další návykové látky nebyly v žádných prostorách školy zjištěny a podle výslechů nebylo potvrzeno užívání nebo distribuce této látky mezi žáky školy. V rámci preventivního programu školy jsme celou situaci rozebrali se všemi žáky druhého stupně při třídnické hodině. Následovat budou i další preventivní akce zajišťované jinými organizacemi. Vás, rodiče, chceme ujistit, že naší prioritou je budování bezpečného prostředí pro všechny žáky. Zajišťujeme preventivní programy zaměřené na utváření zdravých vztahů ve třídě. Se žáky o ožehavých tématech diskutujeme při třídnických i jiných hodinách, máme aktivní metodičku školní prevence, která vhodné programy zajišťuje a na kterou se může také každý obrátit. Milí rodiče, děkujeme vám za dosavadní spolupráci i důvěru. Budeme rádi, pokud se na nás budete i nadále obracet s informacemi nebo podezřeními, s nimiž se Vám děti doma svěří. Prosíme, všímejte si, s kým se vaše děti mimo školu stýkají, kontrolujte více jejich volnočasové aktivity a to, za co utrácí kapesné nebo peníze na svačinu. Bohužel i v okolí škol si děti lehce opatří energetické drinky, cigarety a dokonce i alkohol. (Pokud výše uvedené konzumují mimo školní budovu, nemůžeme účinně zasáhnout.) Prosíme Vás, promluvte si s dětmi o těchto „lákadlech“ a společně se pokusme na děti co nejvíce zapůsobit a vést je ke zdravému způsobu života. Naší snahou je vše řešit otevřeně, vstřícně a ve prospěch našich žáků  – Vašich dětí. Za vedení a všechny pracovníky školy        PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz