Slavnostní zahájení školního roku  2019/20 proběhne v pondělí        2. září 2019.
Všichni žáci se setkají se svými třídními učiteli v 8:00 hodin v kmenových třídách.
Pokyny pro nově vytvořené třídy a pro třídy se změnou místa vyučování nebo třídního učitele:
V budově Scolarestu  (č. p. 103) 1. : paní učitelka Sedláčková      –   1. patro
V budově Pavilonu I. stupně (č. p. 101) 5. A: paní učitelka Bucharová      –   1. patro
V této budově se nacházejí také tři oddělení školní družiny: 1. oddělení – p. vychovatelka Jandurová  (2.patro) 2. oddělení – p. vychovatelka Esenderová   (3. patro) 3. oddělení – p. vychovatelka Krausová     (3. patro)
Hlavní budova: 4. A: p. učitelka Matoušková – třída č. 3 (přízemí) 4. B: p. učitelka Hrubcová    – třída č. 2 (přízemí) 6. A: p. učitelka Petřivá       – třída č. 15 (2. patro) 6. B: p. učitel Půlpán           – třída č. 8 (1. patro)
Úvodní porada pedagogického sboru:  pondělí 26. 8. 2019 ve sborovně školy.
Všem žákům, rodičům, učitelům i  přátelům naší školy přejeme úspěšný školní rok 2019/20.
ředitelství školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz