Provoz školní družiny bude zahájen již v pondělí 4. 9. 2017, kdy bude otevřena do 11 hodin. Hned tento první den také děti obdrží závaznou přihlášku – zápisový lístek. V úterý budou přihlášky shromážděny a provoz bude probíhat již podle školního rozvrhu: ranní provoz 7 – 7:45 hodin, odpolední vždy po skončení výuky nejpozději do 16:30 hodin. Kapacita školní družiny činí 90 žáků rozdělených do 3 samostatných oddělení:
  1. oddělení K. Jandurová – pro děti z 2. B a 3. A
  2. oddělení M. Esenderová – pro děti 1. třídy (příp. 4. třídy)
  3. oddělení L. Krausová – pro děti ze 2. A a 3. B
Všechna oddělení jsou umístěna v prostorách nové budovy Pavilonu.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz