Slavnostní zahájení školního roku  2017/18 se koná v pondělí 4. září 2017. Všichni žáci se setkají se svými třídními učiteli v 8,00 hodin v kmenových třídách. V případě nepříznivého počasí, si prosím, všichni vezměte přezůvky. Pokyny pro nově vytvořené třídy a pro třídy se změnou místa vyučování nebo třídního učitele: Budova Scolarestu – Sevastopolu: 1. třída: paní učitelka Jelenová – třída v budově Sevastopolu (vchod Scolarest) – 2. patro Přístup do třídy bude označen od vchodu do Scolarestu. Třídy umístěné v nové budově  Harracha čp. 101 – Pavilon tříd I. stupně 2. A: paní učitelka Salfická    –    1. patro 3. A: paní učitelka Čeřovská  –   2. patro 3. B: paní učitelka Malá           –   2. patro 5. A: paní učitelka Kučerová  –   1. patro V této budově budou umístěny také tři oddělení školní družiny: 1. oddělení – p. vychovatelka Jandurová  (2.patro) 2.oddělení – p. vychovatelka Esenderová (3. patro) 3. oddělení – p. vychovatelka Krausová     (3. patro) Hlavní budova: 4. třída: p. učitelka Brzáková – třída č. 2 (přízemí) 6.A: p. učitelka Va?ková          – třída č. 18 (2. patro) 6.B: p. učitel Erlebach               – třída č. 19 (2. patro) 7.B: p. učitelka Škvorová          – třída č. 11 (1.patro)   Všem žákům, rodičům, učitelům i  přátelům naší školy přejeme úspěšný školní rok 2017/18. ředitelství školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz