V pondělí 15. 5. a v úterý 16.5. proběhne na naší škole výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků devátých tříd, které organizuje Česká školní inspekce prostřednictvím elektronického inspekčního systému InspIS SET. Naši žáci devátých tříd postupně projdou testy z Českého jazyka, Anglického jazyka a Chemie, každý v časové dotaci 75 minut. Výsledek testování by měl přinést žákům i jejich zákonným zástupcům objektivní představu o úrovni vědomostí a dovedností ve srovnání se vzdělávacími standarty danými RVP pro ZV. Pro školu budou výsledky důležitým evaluačním nástrojem při vlastním hodnocení školy. Prosíme žáky, aby k testování přistoupili co nejodpovědněji a rodiče, aby se o výsledky svých dětí zajímali. Více informací najdete na stránkách ČŠI – www.csicr.cz a v přiloženém informačním letáčku. Informace pro rodiče – testování 9. ročníků 2017

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz