Testování se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. pro žáky 9.A třídy a v pátek 11.11. pro žáky 9.B třídy. V průběhu celého dopoledne a žáci projdou čtyřmi testy – český jazk, matematika, obecně studijní předpoklady a anglický jazyk. Testování proběhne online formou v počítačové učebně. Pro naše žáky deváté třídy to bude jedinečná možnost k ověření svých znalostí ve srovnání se stejně starými spolužáky v mnoha jiných školách v ČR a navíc si vyzkouší bez větší nervozity i formu testů, které většinu z nich čeká při přijímacím řízení na střední školy na jaře 2017. Po skončení testování všichni zjistí svůj výsledek a přehledně zpracované výsledky potom obdrží každý žák do konce roku 2016. Prosíme rodiče, aby se zajímali o výsledek testování svých dětí. Celé testování je placeno z příspěvku Sdružení přátel školy a tato nejlevnější forma (on-line) stojí na každého žáka 145Kč. Informační letáček pro žáky je zde –  Informace pro rodiče  – testy scio 9. třída 2016

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz