Slavnostní zahájení školního roku  2016/17 se koná ve čtvrtek 1. září 2016.Všichni žáci se setkají se svými učiteli v 8,00 hodin v kmenových třídách. V případě nepříznivého počasí si, prosím, všichni vezměte přezůvky. Pokyny pro nově vytvořené třídy, třídy se změnou místa vyučování nebo třídního učitele: Budovy Scolarestu a Sevastopolu: 1.A: paní učitelka Jiřištová – třída v budově Sevastopolu (vchod Scolarest) – 2. patro 1.B: paní učitelka Sedláčková – třída v budově Sevastopolu (vchod Scolarest) – 1. patro Přístup do tříd bude označen od vchodu do Scolarestu. 2. A: paní učitelka Čeřovská – třída v budově Scolarestu – 1. patro vlevo, na konci chodby 4.A: paní učitelka Kučerová – třída v budově Scolarestu – 1. patro vlevo, uprostřed chodby Hlavní budova: 3. třída: p. učitelka Jelenová – třída č. 16 (2. patro) 4.B: p. učitelka Petřivá – třída č. 3 (přízemí) 6.A: p. učitelka Šulcová – třída č. 13 (2. mezipatro) 6.B: p. učitelka Luštincová – třída č. 18 (2. patro) 8.B: p. učitelka Richtrová – třída č. 15 (2. patro) V tomto školním roce dojde také k navýšení oddělení školní družiny ze dvou na tři oddělení. Dvě oddělení budou umístěna ve stávajících prostorách budovy čp. 85 a třetí oddělení bude umístěno v hlavní budově v přízemí. Všem žákům, rodičům, učitelům i  přátelům naší školy přejeme úspěšný školní rok 2016/17. ředitelství školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz