thumbnail_20160422_114822Se žáky 5.B jsme prošli za krásného jarního počasí okruh kolem celé Jilemnice. Žáci plnili na různých stanovištích zajímavé úkoly, pozorovali naše hory dalekohledem, dověděli se  důležité informace o třídění odpadů, výrobcích fair trade nebo životě zvířat. Děkujeme všem lektorům, kteří se na přípravě pěkného programu podíleli. Při posledním zastavení se děti pomazlily s kůzlátky a odcházely domů pozitivně naladěné.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz