Magická andersenovská noc s Karlem IV.

V letošním roce jsme se z impulzu paní učitelky Va?kové, která projekt nejen iniciovala, ale i z podstatné části organizovala, připojili k celostátní čtenářské Noci s Andersenem. Vzhledem k blížícímu se 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., jsme si jeho život vybrali jako téma, které nás nocí provázelo. Karel IV., osvícený panovník, byl totiž nejen rytíř a vladař, ale též znalec jazyků, filozof a autor vlastního latinského životopisu. Během noci jsme se s hned na začátku setkali se samotným Karlem IV. Stručně nás seznámil s průběhem svého života a popřál pěknou zábavu. Potom se 50 dětí v doprovodu čtyř Karlových manželek vydalo na pouť 14. stoletím. S Blankou z Valois se děti ve skriptoriu seznámily s jazyky, které Karel ovládal, a zkusily si iluminaci a psaní gotického písma husím brkem. Anna Falcká je provedla Karlovou stavební činností – hledaly města a hrady, které Karel založil. Namalovaly též kachel s historickým erbem. Anna Svídnická zasvětila děti do tajemství, která skrývá svatováclavská koruna a zkusily si ji vyrobit. Vrcholný zážitek pak připravila dětem Eliška Pomořanská. Kromě středověkého vězení je seznámila se životem dobového rytíře i s peripetiemi, jež adept rytířství musel překonat. K ruce měla dva opravdové rytíře ze skupiny historického šermu GREX – SEVER. Panoši a pážata si dokonce na vlastní kůži vyzkoušeli tíhu rytířského brnění. Všechny nabyté informace zaznamenávaly děti do připravených pracovních listů. Krátce před půlnocí byl program ukončen a děti se dle věku rozdělily do tříd, aby se nechaly uspat filmovou pohádkou. Usínaly pozdě, ale spokojeně. Velký dík patří všem, kteří svou prací přispěli ke zdaru akce: Do Karlových manželek se převtělily a program pro skupinky nachystaly paní učitelky Va?ková (Eliška Pomořanská), Kučerová (Anna Svídnická), Košťálová (Anna Falcká) a Richtrová (Blanka z Valois). Panu Va?kovi děkujme za ztvárnění Karla IV. Panu učiteli Erlebachovi a Fandovi Va?kovi za zdokumentování akce. Panu školníkovi za přípravu prostor a za to, že nám bylo ve škole pěkně teplíčko. Vedení školy za podporu akce. Paní Jakouběové za to, že byla všude, kde bylo třeba. Všem maminkám, tatínkům, sestrám a chlapecké části 9. A  pod vedením paní učitelky Plecháčové za zajištění báječného nočního občerstvení a snídaně. Žákům a žákyním druhého stupně, kteří se Noci zúčastnili, za vydatnou pomoc při hektickém finále před vypuknutím akce a za příkladnou péči o mladší spolužáky během ní. Jilemnickým ochotníkům za zapůjčení divadelních kostýmů. Mnohokrát děkujeme šermířské skupině GREX – SEVER za trpělivost a ochotu s námi celou noc spolupracovat. Děkujeme pražskému Muzeu Karlova mostu za inspiraci pro naše pracovní listy. Děkujeme též fimě OBKLADY – VAŇEK z Horek u Staré Paky, která věnovala několik balíků dlaždiček. Tak příští rok s novým tématem na shledanou! Fotky: Video:    

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz