Sběr papíru a tetrapakových obalů byl pro letošní školní rok ukončen. Podařilo se vybrat 16 tun tříděného papíru – především novin a časopisů a přes 40 tisíc kusů tetrapakových obalů. To jsou výsledky srovnatelné s lo?ským školním rokem.  Nejlepšími třídami ve sběru papíru jsou 2.A třída za první stupe? školy a 6.B třída za druhý stupe?. Drobnou finanční odměnu jsme připravili pro vítězné třídy ale i pro nejpilnější jednotlivce z ostatních tříd. Děkuji všem, kteří se zapojili do této činnosti, především rodičům a prarodičům.  

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz