Na 26. září připadá každoročně Evropský den jazyků. Naše škola si v tento den tradičně připomíná význam jazyka pro náš život projektovým dnem, jehož se vyjma čerstvých prv?áčků účastní všechny ročníky. Nejinak tomu bylo dnes. Smyslem dnešního projektu bylo ukázat dětem jazyk jako komunikační prostředek i z jiných stránek, než je výuka češtiny a cizích jazyků. Připomněli jsme si různé podoby komunikace a jejich význam. Seznámili jsme se se signálními systémy – znakový jazyk, indiánské značky, braillovo písmo, vyzkoušeli si volat o pomoc morseovkou, zkusili prstovou abecedu, zaznamenali význam piktogramů. Také jsme se zaměřili na slova pomalu zapomenutá – archaismy a historismy, zahráli si na jazykovědce při luštění slov zapsaných hlaholicí a odhadovali, kam se náš jazyk ubírá při luštění zkratek a anglicismů. Program skvěle připravený učiteli pobavil i nenásilně poučil.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz